Vanliga fel vid ordbehandling

Denna sida sammanfattar det som sades på föreläsningen 990920 om vanliga fel vid ordbehandling och hur man undviker dem.

En vanlig felkälla

Dokumentet ser bra/rätt ut när man skriver det, men det blir fult/fel när man senare gör förändringar.

Saker som ordbehandlingsprogram kan göra automatiskt

Automatik som inte alltid fungerar så bra


Manuella radbrytningar (s k hårda radbrytningar)

Tips


Automatiska radbrytningar är bra, men ibland vill man inte ha dem...

Radbrytningar inuti förkortningar

Lösning

Tips


Manuell avstavning

Lösning


Stavningskontrollen fungerar kanske bra på engelska men inte alltid på svenska...

Särskrivning av ord

Speciella tecken

Lösningar


Eftersom sidor och kapitel numreras automatiskt blir det lätt fel om man gör...

Hänvisningar genom att manuellt skriva sidnummer eller kapitelnummer

Hänvisningen kan komma att peka ut fel sida/kapitel om man lägger till eller tar bort text.

Lösning


Att placera text i raka kolumner genom att fylla ut med blanktecken

Lösning

Tips


Datoranvädning E1
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Last modified: Mon Sep 20 18:31:24 CEST 1999