Utskrifter i Unix

Denna sida sammanfattar det som sades om utskrifter i Unix på föreläsningen 990920. Se även sidan Printersystemet i beskrivningen av ETEK-Systemet.

Från fönsterbaserade program


Skriva ut filer med kommandot lpr


Vilken skrivare kommer utskriften ut på?


Varför händer det inget?

Innan du provat att skriva ut en gång till... Exempel på vad lpq visar:
hortensia: Fri Sep 18 01:21:34 1998: 
Sat Sep 19 16:46:57 1998: Attempting to print dfA075quarl105
Rank  Pri Owner   Job Files        Total Size
active 0  e6klaus  75  (standard input)  255461 bytes

Om man ångrar sig och inte vill skriva ut


Att skriva ut saker och spara papper

Skriv dubbelsidigt!

Kommandot enscript

Kommandot mpage


Datoranvädning E1
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Last modified: Wed Sep 22 11:45:34 CEST 1999