[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen

Välkommen till kursen i Datoranvändning, som är en del i kursen Introduktion till Elektroteknik.

Meningen med den här kursen är att du ska få bekanta dig med E-sektionens datorer och diverse program som du kan att ha nytta av medan du går på E-linjen.

Kursen innehåller ett antal föreläsningar och ett antal praktiska datorövningar. Tyngdpunkten ligger förstås på de senare, och innehållet i föreläsningarna kan till stor del ses som introduktioner till datorövningarna, men en del annat nyttigt och intressant kommer också att tas up.

Kursen pågår hela hösten. Schemata för läsperiod 1 och läsperiod2 beskriver innehållet vecka för vecka.

Meddelanden till kursdeltagarna publiceras i nyhetsgruppen cth.etek.e1.

Denna sida visar all information på en gång. Informationen finns även uppdelad på ett antal flikar, om du hellre vill se den i mindre doser.

Kurslitteratur och kursmaterial

Gula Boken
beskriver datorsystemet och de program som används i kursen. Pappersversionen finns att köpa på DC för 80kr(?). Gula Boken på webben (2MB, PDF-fil) är däremot gratis.

Lab-PM
beskriver uppgifterna som ska lösas på laborationerna (datorövningarna). Dessa delas ut på föreläsningarna och kan även hämtas från kursens hemsida. (Länkar finns i veckoschema för läsperiod 1 och läsperiod 2. Man kan också hämta Alla Lab-PM samlade (457KB, PDF-fil PDF-fil.)

Webbsidor
En del extra nyttig information, t ex sammanfattning av föreläsningarna, tips på mer läsning, presenteras enbart på kursens webbsidor.
Adressen till kursens hemsida är: http://www.cs.chalmers.se/~hallgren/Eda/

Datorövningar

Kursen innehåller 10 datorövningar, 5 i läsperiod 1 och 5 i läsperiod 2.

Övningarna utförs i grupper om två personer på ett datorkonto speciellt för denna kurs. Gruppen får användarnamn och lösenord genom att skriva upp sig på en anmälningslista under första föreläsningen.

På alla övningspassen finns handledare som kan svara på frågor som dyker upp under arbetet.

Redovisning och godkännande

Det är ingen tentamen på kursen, utan man blir godkänd genom att delta i datorövningarna. Närvaro på datorövningarna är därför obligatorisk. För att bli godkänd på en datorövning ska man visa för en av handledarna att man har gjort alla uppgifterna. På webbsidan Godkända laborationer kan man se vad man blivit godkända på.

Sista godkännandedatum är efter sista labpasset i läsvecka 7, Torsdag 9 december kl 17.00 Den som inte är godkänt på allt då får vänta till nästa år!

Bokning av övningstider

Det finns 8 tillfällen varje vecka då man kan utför veckans datorövning. På schemat anges vilken övningsgrupp (a-h) som respektive labtillfälle passar bäst för, men man kan välja ett annat labpass. Det finns därför ett speciellt bokningschema, där man måste skriva upp sig för att vara säker på att få plats. Bokningschemat finns uppsatt utanför datorsalarna.

Det finns detaljerade scheman över vilka labsalar som är bokade när, och vilka handledare som är där:

Schema för läsperiod 1

Innehåll vecka för vecka

v Föreläsning
(länkar till föreläsningsanteckningar)
Datorövning
(länkar till Lab-PM)
Övrigt
1 (30/8) Allmän introduktion. Anmälan till laborationerna. Introduktion till Unix, fönstersystem, filsystem, kommandotolken, textredigeringsprogram & WWW-bläddarade. 1. Vi börjar vår resa. Unix. WWW Enkät
2 (6/9) Datorpost & nyhetsgrupper. Lite mer om Unix. 2. Unix. Datorpost. Nyhetsgrupper
3 (13/9) Matematikprogrammet Maple. Lite mer om Unix. 3. Matematikverktyget Maple
Rättad 99-09-16 (Tryckfel i uppg 13c och 14c)
4 (20/9) Dokumentframställning med Framemaker. Utskrifter i Unix.
Vanliga fel vid ordbehandling och hur man undviker dem.
4. Ordbehandling med Framemaker
5 - 5. Mer om Framemaker

Schema för läsperiod 2

Innehåll vecka för vecka

Länkar och mer detaljer fylls på efter hand under kursens gång.

lv Föreläsning
(länkar till föreläsningsanteckningar, o d)
Datorövning
(länkar till Lab-PM)
1(Matematik) Gör klart alla laborationer från läsperiod 1!
2 (1/11) Enkätresultat. Mer om UNIX: omdirigering, rör (pipes), kommandofiler. 6. Mer om UNIX: omdirigering, rör, kommandofiler
3 (8/11) Automatisering och programmering:
Mer om kommandofiler. Programmering i Maple.
7. Programmering i Maple
4 (15/11) Datalagring och filformat.
Matematikverktyget MATLAB.
Victor Kouzmine informerar om workingday.com
8. MATLAB
5(Matematik) 9. Textredigering, Unix och praktik
6 Att göra webbsidor. HTML.
Chalmers' webbpolicy.
Matematikprogram som hjälpmedel vid problemlösning.
10. Att göra webbsidor
7 Lite datorhistoria.
Internet och dess histora.
Reservtider. Hjälp med matteövningar.
Sista chansen att göra klart allt!

Lärare på kursen

Thomas Hallgren hallgren@etek.chalmers.se
Telefon 031-772 5422
Rum 5322, Matematiskt Centrum
Kursansvarig, föreläsare och handledare (bortrest i läsvecka 1, 2 och 5 i läsperiod 1).
Stefan Lindström f93stli@dd.chalmers.se Kursassistent, föreläsare och handledare
Marcus Andersson f95maan@dd.chalmers.se Handledare
Daniel Hultberg md7dh@mdstud.chalmers.se Handledare
Per Liedman per.liedman@2.sbbs.se Handledare
Tina Nylund md7tina@mdstud.chalmers.se Handledare
Sören Mattias Schindler md7soren@mdstud.chalmers.se Handledare, endast i läsperiod 1

Länkar till mer information

Kursrelaterat

Program att köra hemma

Övrigt

Godkända

Godkända
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]