Hur fungerar internet?

Detta är en sammanfattning av föreläsningen 981207 (som blev inställd).

Internet jämfört med telenätet

Telenätet ger människor möjlighet att kommunicera med varandra på avstånd. Ett sätt att förklara Internet är att säga att det ger datorer möjlighet att kommunicera med varandra på avstånd. Internet beskrivs i tabellen nedan med hjälp av denna analogi.

TelenätetInternet
AnvändareMänniskorDatorer
Anslutning till nätet viaTelefonerInterface
Typiska namn på användareThomas Hallgrenmuppet25.cs.chalmers.se
AdresseringTelefonnummerIP-nummer
Typiska nummer+46 31 772 5422129.16.226.76
Om man har namnet men inte numret Kolla i sin egen telefonbok
Kolla i telefonkatalogen
Ring nummerupplysningen (nummer: 07975)
Kolla i /etc/hosts
-
Fråga en NameServer (nummer: t ex 129.16.1.3)
KommunikationsformKretskoppladPaketförmedling

Lite historia

(Detta är ett utdrag ur RFC 2235, Hobbes' Internet Timeline.)

Det hela började 1957 när Sovjetunionen skickade upp Sputnik, den första satelliten. Som svar på detta startades ARPA (Advanced Reserach Projects Agency) av försvarsdepartementet (DoD) i USA för att se till att USA återigen blev värdsledande när det gällde vetenskap och teknik med militära tillämpningar.

Under 60-talet utvecklades idéerna om ett distribuerat kommunikationsnätverk. En viktig poäng var att det inte skulle finnas någon central, sårbar kopplingspunkt, utan nätet skulle fortsätta fungera även om någon godktycklig ansluten anläggning slogs ut.

Datorer började kopplas ihop på 70-talet. Diagrammet nedan visar hur antalet anslutna datorer har växt sedan dess.

1993 började WWW byggas upp. Tillväxten av antalet webbplatser visas också i diagrammet.

Var hittar man information om Internet?

Många standardiseringsorganisationer (t ex ITU och ANSI) tar betalt för dokumenten som beskriver de standarder organisationen har utformat. Till skillnad från dessa är de dokument som beskriver hur internet fungerar gratis och fritt tillgängliga för vem som helst. Hela utvecklingen av Internet har skett under stor öppenhet.

Det finns några serier med dokument som beskriver Internets utveckling och gällande standarder:

RFC-serien (Request for Comments)
Denna serie påbörjades 1969 och innehåller förslag på nya standarder, information om hur något fungerar, mm. När ett RFC-dokument väl har fått ett nummer och publicerats ändras det inte mer. Behöver ett dokument uppdateras får den nya versionen ett nytt nummer. RFC-serien avspeglar därför den historiska utvecklingen. KTH:s RFC-arkiv är organiserat i kategorier och ger en bra överblick över vad RFC-serien innehåller.
STD-serien (Standards)
Denna serie beskriver de standarder som gäller för tillfället. Den är en delmängd av RFC-serien. Ett STD-dokument beskriver en bestämd sak och kan uppdateras. STD-1, som för tillfället är RFC 2200, beskriver standardiseringsprocessen, sammanfattar nuvarande standarder och nyligen gjorda tillägg och förändringar.
BCP-serien (Best Current Practice)
Denna serie beskriver hur man rent praktiskt brukar göra i fall där en konkret standard saknas eller inte säger allt.
FYI-serien (For Your Information)
FYI-serien är en annan delmängd av RFC-serien. Den innehåller informativa dokument riktade till en bred publik. Den består för närvarande bara 32 dokument och de flesta verkar lite inaktuella. FYI-32 (som är RFC 2235) sammanfattar den historiska utvecklingen av Internet.
FYE-serien (For Your Enjoyment)
Diverse underhållande dokument av olika slag ur RFC-serien.

Historien om @

TV-serien Historien om @, eller Nerds 2.0.1: A Brief History of the Internet som orginaltiteln lyder, visades nyligen på svensk TV. Den ger en trevlig beskrivning av Internets historia. Många av nyckelpersonerna i utvecklingen intervjuas.

Fakta ur programmet finns och på programmets webbsida.


Datoranvädning E1
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Last modified: Tue Jan 5 00:50:09 MET 1999