Kort om nyhetsgrupper

Detta är en sammanfattning av det som sades om nyhetsgrupper på föreläsningen 980907.

Vad är nyhetsgrupper?

Nyhetsgrupper, även kallade diskussionsgrupper eller Usenet News, är ett system som låter människor över hela världen delta i diskussioner om olika saker, genom att man läser och skriver meddelanden på samma sätt som man läser och skriver e-post-meddelanden.

Vilka nyhetsgrupper finns?

På Chalmers nyhets-server finns drygt 8000 olika nyhesgrupper, t ex De flesta grupper distribueras över hela världen, men vissa är lokala. Grupper i kategorin cth. är lokala på Chalmers.

Hur skapas nyhetsgrupper?

I de flesta kategorierna skapas grupperna genom att någon gör ett förslag, som sedan diskuteras och slutligen hålls en omröstning. Se nyhetsgruppen news.announce.newgroups.

I kategorin alt. finns det inga speciella regler. Vem som helst kan skapa en ny grupp.

Vem kan läsa vilka grupper?

Meddelandena i de olika grupperna tillhandahålls av en nyhetsserver, som programmen man läser nyheter med kopplar sig till. Den som sköter nyhetsservern avgör vilka nyhetsgrupper servern tillhandahåller och vilka som ska få använda servern. Chalmers datanätgrupp har en server som många sektioner på Chalmers använder. E-linjen har en egen server.

Som nämnts ovan distribueras många grupper över hela världen, medan andra är lokala. Man kan också när man skickar ett meddelande begränsa distributionsområdet, oberoende av vilken grupp meddelandet skickas till, men det är inte alla program för nyheter som stödjer denna möjlighet.

Vem kan skriva meddelanden i vilka grupper?

De flesta nyhetsgrupper är öppna för alla, men vissa grupper har en redaktör ("moderator" på engelska, kanske är "ordförande" bättre på svenska) som granskar alla meddelanden och avgör om de passar i gruppen. Irrelevanta meddelanden kan allså refuseras.

Netiquette

Det finns förstås regler för hur man bör bete sig på Internet och vad man bör skriva i nyhetsgrupper. I gruppen news.announce.newusers postas regelbundet meddelanden med nyttig information för nybörjare, t ex En regel är att innan man skickar en fråga i en nyhetsgrupp, så bör man kolla om den besvaras i gruppens FAQ. FAQ (= Frequently Asked Questions) är en lista med vanliga frågor (och svar) som brukar postas regelbundet i nyhetsgrupperna. Den brukar också innehålla en beskriving av vad det är meningen man ska diskutera i gruppen. Man kan också hitta FAQs i gruppen news.answers.

SPAM

Tyvärr finns det nuförtiden många som missbrukar nyhetsgrupper (och e-post) för att billigt och enkelt skicka reklam till många människor. Det finns också de som inte känner till eller bryr sig om netiquette-reglerna och skickar irrelevanta brev, ofta till många nyhetsgrupper på en gång.

Sådana här oönskade meddelanden brukar kallas för SPAM. En alltför vanlig effekt av SPAM i nyhetsgrupper är "FLAME wars", som börjar med att någon klagar på den som skickade SPAM och sedan klagar någon på dem som klagar, osv.

De finns de som anväder program som samlar in avsändaraddresser från meddelanden i olika nyhetsgrupper och sedan säljer CDROM med miljontals e-post-adresser till sådana som vill använda e-post för att göra reklam. Många som skickar meddelanden till nyhetsgrupper har därför börjat förvanska avsändaraddressen på olika sätt för att undvika att komma med i sådana sammanhang.


Datoranvädning E1
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Last modified: Mon Jan 4 14:46:16 MET 1999