Kort om filformat

På föreläsningen 980928 pratade jag om datalagring och filformat. Man kan hitta mycket information om filformat på webben. Här är några länkar som nämndes under föreläsningen.

Länkar till information om filformat


Datoranvädning E1
Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Last modified: Mon Jan 4 14:47:01 MET 1999