Att spara textfiler som pdf

Så här sparar man en textfil som pdf på en av skolans Linux datorer:

- starta gedit   (finns i applications -> Accessories -> gedit TextEditor)

- öppna filen som skall sparas som pdf med gedit
- välj file -> Print
överst i (den mycket långa) listan med skrivare finns ”Print to file”
- ge namn och plats att spara på samt kontrollera att ”output format” är pdf