Filformaten postscript, pdf och HTML

Filer som finns på dessa hemsidor är i ett av formaten HTML, postscript eller pdf. Det är vanligen inget problem att läsa/skriva ut filer på HTML/postscript/pdf format om du sitter på en dator vid Chalmers, webläsaren öppnar rätt hjälpprogram åt dig om det behövs, men sitter du någon annanstans, tex hemma, så måste din dator ha ett program som kan läsa/skriva respektive format.

HTML

Om filformatet är HTML så kan du läsa filen med din web-läsare på vanligt sätt. HTML formatet kan dock se ut lite hur som helst på din skärm (i förhållande till orginaldokumentets utseende) eftersom den bläddrare du använder bestämmer utseendet.

HTML filer är ofta automatiskt översatta från Framemaker-filer med programmet Webmaker. Eftersom HTML ännu inte är speciellt bra på matematisk text blir denna inte speciellt bra. Webmaker försöker översätta till en bild men det brukar inte fungera. Därför sparar jag det mesta som skapats i Framemaker i formaten pdf (eller postscript). I en del fall finns också HTML versioner men var alltså lite försiktig om det finns matematisk text. Även programkod brukar se underlig ut när den översatts automatiskt. I de fall där filen är tänkt att läsas som HTML så skall naturligtvis allt fungeras bra. Tex så är de flesta navigationssidorna (tex kursmaterial, föreläsningarnas innehåll mm) skrivna i HTML.

Pdf (portable dokument format)

Postscript och pdf formaten är "exakta" dvs de visar exakt samma sak som ursprungdokumentet. (I vissa fall med undantag av dubbelsidigheten) Jag använder pdf för materialet som inte kan läggas upp i html på webben.
Pdf har ett par förträffliga fördelar framför postscript. Dels är det lättare att läsa på en skärm (man kan tex ange förstoringsgrad och i alla fall min visare av ps visar texten upp och ner när jag har 4 sidor på en A4 :-() dels blir filerna ungefär 1/3 del så stora. Speciellt om man sitter hemma bör detta vara välkomna förbättringar.

För att kunna se filer i pdf format måste man ha tillgång till Adobe Acrobat Reader. Den är sk. freeware och finns bla på http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html (acrobat reader) för såväl Mac, PC som Unix. Du kan också ställa in din skrivare så den automatiskt öppnar rätt hjäpprogram.

Postscript

Postscript är ett sidbeskrivningsspråk som används av många skrivare. Man skickar en beskrivning av sidan som skall skrivas ut i form av postscriptkod (postscript är ett programmeringsspråk) och om skrivare "kan" postscript så "kör" den programmet vilket resulterar i att sidan skapas och skrivs ut. Eftersom tekniken skapats för att göra utskrifter på skrivare så är inte möjligheterna att läsa postscriptdokument på skärm speciellt bra.

För att kunna se filer i postscript format måste man ha tillgång till en postscripläsare.
Tex på Home page for Ghostscript, Ghostview and GSview

Tänk på skogen, det mesta materialet delas ut på papper.