Att få GNU-emacs att inte blanda tabbar och mellanslag

Emacs och en del andra editorer blandar ibland friskt tabbar och mellanslag vilket kan vara mycket irriterande när man skickar filen till nån annan vars editor inte "blandar" på samma sätt. (Dvs att en tabbe inte är lika många mellanslag hos de bägge) Man kan få emacs att bara använda mellanslag (och aldrig tabbar) genom att lägga in en rad i sin .emacs fil

1. Öppna/skapa din .emacs-fil genom att ge Unix kommandot:
% emacs ~/.emacs
("~/" behövs bara om du inte står i ditt hembibliotek)
2. Lägg till på egen rad sist i filen (inklusive parenteser):
(setq-default indent-tabs-mode nil)
3. Starta om emacs (så den startar upp med den ändrade init-filen).

Note: .emacs filen är en fil som emacs läser när programmet startas. Den innehåller kommandon till emacs som säger hur emacs skall bete sig. "(setq-default indent-tabs-mode nil)" är ett Lisp kommando som säger att emacs alltid skall använda mellanslag och inte tabbar. Lisp är ett programspråk med ganska annorlunda notation jämfört med Java.
Punkten i början på namnet (.emacs) gör att filen normalt inte är synlig. Vill man se den kan man lista innehållet i sin hemmapp med kommandot ls -a)

Om man redan har en blandning av tabbar och mellanslag

i sin fil så kan man översätta alla tabbar till mellanslag i emacs med kommandona

C-x h (markera allt i bufferten)
M-x untabify (kommandot untabify gör om alla tabbar till blanksteg i all den markerade texten)

(C-x h betyder "håll nere control och tryck på x, släpp bägge och tryck sedan på h"
M-x untabify betyder "tryck på meta tangenten och sedan tryck på x, skriv sedan untabify"
meta tangenten är olika tangenter på olika operativsystem, på mac är det escapetangenten.
Avslutar om det blir fel gör man med C-h.)

Att få till krull-parenteser (curly brackets) i GNU Emacs på en Mac

Skriv in följande i din .emacs fil (kopiera precis som det står här)

(setq default-input-method "MacOSX")

(setq mac-command-modifier 'meta
      mac-option-modifier nil
      mac-allow-anti-aliasing t
      mac-command-key-is-meta t)
Nu funkar alla parenteser som vanligt. Som meta tangent (M-) använder du nu escapetangenten.
Till skillnad mot control som skall hållas nere så skall excape tangenten släppas innan man trycker nästa tangent. Dvs om emacs säger att man skall skriva
C-g M-s
så trycker man ner control och håller den nere samtidigt som man trycker på g, släpper bägge tangenterna, trycker ner escape, släpper upp den och trycker på s.

Att begränsa raders längd i textfiler och programkod

är väsentligt. All forskning säger att det är svårt att läsa långa rader och för vanlig text rekommenderar man mindre än 65 tecken på en rad. Detsamma gäller antagligen för programkod.
När man skall läsa labbar är det definitivt jobbigt när raderna är 200 tecken långa vilket dom gärna blir med tex emacs. Problemet är antagligen att emacs avdelar raderna snyggt och prydligt med sk softwrap dvs att raden bryts där fönstret tar slut. Man kan få emacs att formatera till 70 tecken (ca) genom att sätta in "hardwraps" med kommandot "meta q" dvs skriv din text och när du tycker att du är färdig så gör du kommandot meta q.
Det fungerar inte så bra i programkod för där måste du ha större kontroll över var raderna bryts så där måste du göra det för hand.
Sikta på att raderna inte skall vara längre än 80, max 100 tecken.