Projektförslag - Bläddrare för bibliotekskatalog

De svenska biblioteken skall kopplas ihop med Internet. Det kommer att bli möjligt  att få kontakt med Internet från biblioteken, men naturligtvis kommer också biblioteken att bli åtkomliga från nätet. Man kan sitta hemma och kontrollera vilket bibliotek som har en viss bok, om den är utlånad etc.

I det här projektet kommer vi att ge ett förslag till ett användargränssnitt för  ett sådant system. Gruppen kommer att studera det system som används vid biblioteken idag (stenåldersteknologi) och implementera ett pilotsystem för att visa hur ett användarvänligt gränssnitt skulle kunna se ut.  En som surfar på nätet skall kunna ta sig till ett visst biblioteks hemsida, söka efter en bok, bläddra i bibliotekets katalog, kolla om en viss bok är utlånad etc.

Kontaktperson: Bengt Nordström, tel 772 1033


Last modified: Fri Sep 13 11:55:26 MET DST 1996