Projektförslag - Datorstöd för lokal valuta

Ett LETS -system (Local Exchange & Trade System)är ett system för utbyte av varor och tjänster med hjälp av lokal valuta. Det första LETS-systemet startade  1983 i Comox Valley, British Columbia, Kanada.

Det finns olika sätt att stödja ett sådant system med datorer.  Projektet går ut på att studera de system som finns, samt ge förslag och implementera nya system.

Här följer ett utdrag från  http://www.u-net.com/gmlets/ltsystem/ltsystem.html:

Ytterligare information:

En beskrivining av ett LETS system i Australien, i Edmonton. Kanada och en workshop

Kontaktperson: Bengt Nordström, Datavetenskap, tel 772 1033, samt - Björn Andersson, tel 773 1379 , Institutionen för freds- och konfliktforskning,


Last modified: Thu Oct 3 12:26:34 MET DST 1996