Projektförslag - HTML som programmeringsspråk

Sett som ett prograrmmeringsspråk är HTML (och XML) osedvanligt fattigt: det saknar funktioner, typbegrepp, villkorliga uttryck, ja i stort sett allt (utom konstruerare). Men man kan naturligtvis inte kritisera språket för detta, det var aldrig avsett att vara ett programmeringsspråk.

Här finns en kort beskrivning av XML.

Men nu körs HTML på datorer och skulle bli mer användbart om det var ett riktigt programmeringsspråk. Några exempel:

Projektet går ut på att definiera en sådan utvidgning av HTML (eller XML) samt att skriva en interpretator för språket. Det värde som interpretatorn beräknar är ett HTML dokument.

Gruppen skall vara ganska liten, 5-6 personer.

Relevanta kurser

Kurserna Programspråk och Kompilatorkonstruktion aer synnerligen relevanta. Dessutom ger kursen avancerad funktionell programmering en utmärkt bakgrund för programmering av program-manipulerande program.

Intressanta länkar

Göteborg den 1 mars 1998,

Bengt Nordström  (som också är handledare, bihandledare är Ana Bove)