D3-projekt 99

Projektförslag

Projektförslag: Haskell som ett dokumentbeskrivningsspråk

Både programmeringsspråk (som Cobol, Ada, Java) och dokumentbeskrivningsspråk (som Latex, HTML, XML, SGML) är exempel på datorspråk, konstgjorda språk avsedda att exekveras av datorer. Varför är de olika? I ett pågående projekt undersöker vi om det är möjligt att ta ett dokumentbeskrivningsspråk och utvidga det till ett programmeringsspråk. I det här projektet skall vi utgå från ett programmeringsspråk (Haskell) och se vad som behövs för att det skall fungera som ett dokumentbeskrivningsspråk. Om vi skulle lyckas, skulle vi ha ett språk inte bara för att beskriva dokument utan även för att göra beräkningar på dem. Man kan tex ha:

Relevanta kurser


Bengt Nordström
Last modified: Wed Apr 14 19:13:17 MET DST 1999