Lokal sökmaskin.


Det är svårt att hitta ett dokument på sin egen dator. Trots att man försöker vara disciplinerad och upprätthålla en bra biblioteksstruktur så tar det orimligt lång tid. Däremot är det lätt att hitta ett dokument på internet, det är bara att använda google som kan användas för att leta efter ett dokument om man känner till en del av innehållet.

Det finns visserligen program som grep och find som man kan använda på den lokala datorn, men dessa är svåra att använda och tar lång tid att köra. Det är lite absurt att det skall vara mer effektivt att leta efter en nål i en stor höstack!

Det här projektet går ut på att implementera en lokal sökmaskin som kan leta efter dokument (t.ex. i pdf, postscript, ren text) på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att resultatet presenteras på ett effektivt sätt ( google försöker t.ex. lista de viktigaste dokumenten först), t.ex. måste det vara möjligt att sortera sökresultatet efter olika kriterier.

Förkunskapskrav: Det är nödvändigt att läsa algoritmkursen som går i period 1.

Kontaktpersoner:
Göteborg den 2 april, 2003
Bengt Nordström