Da

Aa Ra
Hö 20

D- på Ch (T oc DV på GU (D

Ne

18 Fö ve av si ge ko fr 20 än at fö

Sc

Ku be av se fö fö av la

Fö fö on de 20 au kl 13

Al fö äg ru i sa HB Fö fu sc se

Fö OH

Fö 0: Un Em GH

Fö 1: Ma pr

Fö 2: Ha av st oc or

Fö 3: Ha av te

Fö 4: An av pr

Fö 5: Ha av HT

Sy

De sk lä si sk en da oc an de i op Pr sk i Ha oc ha he oc fl li st te oc HT Pr kö i en li

KuAa Ra

Ha St An (s at st ch se Jo Bj (j bj at gm co Pe Gu (g at dt ch se Al Gö (g at st ch se To La (t dt ch se Ma Sj (g at st gu se Ma Åg (m at dt ch se

Li

In bo är ob Ku OH fi ti so HT. De tä al ma so be

Ex

Ku ex sk ge at få öv go av la vi de fe la

Mj

HaGH ka in på eg da me fi äv fä på la da