noitkudortnirotaD

enraA atnaR
nimrettsöH 8002

nejnil-D åp sremlahC )506ADT( hco nejnil-VD åp UG )007TID(

sweN

8002/8/81 atsröF nenoisrev va nadis moneg dareipok nårf :7002 ragnirdnä tta .atnävröf

amehcS

nesruK råtseb va xes ragninsäleröf adjlöf va .renoitarobal

atsröF gninsäleröf negadsno ned 02 itsugua .lk .51.31

allA ragninsäleröf regä mur i las .3BH röF tlluf ,amehcs es räh

sanragninsäleröF redlib-HO

gninsäleröF 0: ,xinU ,scamE )i(CHG

gninsäleröF 1: aksitametaM margorp

gninsäleröF 2: gniretnaH va ragnärts hco dro

gninsäleröF 3: gniretnaH va reliftxet

gninsäleröF 4: gnindnävnA va ketoilbibmargorp

gninsäleröF 5: gniretnaH va rodis-LMTH

etfyS

anragatleD aks aräl gis avirks alkne margorprotad hco adnävna med i .nöjlimmetsysvitarepo margorP svirks i lleksaH hco raretnah -leh hco ,lattylf ,rotsil ,ragnärts reliftxet hco .relif-LMTH nemmargorP srök i ne .öjlim-xunil

eraräL

:giravsnasruKenraA atnaR

:eradeldnaH navetS civoklejdnA navets( ta tneduts sremlahc ,)es leoJ nosnröjB leoj( nosnrojb ta liamg ,)moc reP grebdnuG grebdnug( ta ketd sremlahc ,)es rednaxelA nossnaröG assnarog( ta tneduts sremlahc ,)es samoT nossraL ralmot( ketd sremlahc ,)es nitraM dnartsöjS tramjssug( ta tneduts ug ,)es sungaM nergÅ rgagam( ta ketd sremlahc .)es

rutarettiL

negnI kob rä .ksirotagilbo snesruK redlib-HO snnif agilgnägllit mos tnemukod-LMTHräh. eD rekcät tlla lairetam mos .svöheb

noitanimaxE

snesruK noitanimaxe reks moneg tta åf anretfigppusgninvö adnäkdog va anretnetsissabbal div ed mef .anelläfllitbbal

aravkujM

nrotalipmok-lleksaH)i(CHG nak sarellatsni åp nege ,rotad nem snnif nevä darellatsnigidräf åp sanralasbbal .rerotad