Body: texten i textfältet.

Huvudtitel

Paragraf, bestående av text och annat, t.ex. länkar till webbsidor, text i fetstil, text i kursiv, text i maskinskrift, text i röd font, bilder, som är länkar till bildfiler och kan skalas till önskad storlek (i nästa paragraf):

Lite mindre titel

Och så en tabell:

A1 A2 A3
B1 B2 B3