MDI / Interaktionsdesign
Master program           Interaction Design | CHALMERS


Master Theses in Interaction Design

 

2006

Usability in Information Handling Applications
Rickard Andersson & Annna Persson
[PDF]

INTERAKTIVA SÄLJSYSTEM - En studie i att fånga användares subjektiva uppfattning
Emelie Dolfe & Ulrika Darheden
[PDF]

Traffic Situation Awareness - The development of an auditory environmental information display for trucks
Jonas Hagernäs & Mikael Lindh

3D-visualisering av AstraZeneca R&D:s område i Mölndal –en interaktiv plattform
David Hagström & Andreas Sandlund
[PDF]

Using 3D Audio Guidance to Locate Indoor Static Objects
Calle Håkansson & Samuel Sandberg
[PDF]

Mobila tjänster - Interaktionsdesignslösning av ett webbaserat administrationsverktyg för mobila innehållstjänster
Daniel Johansson & Julia Lagerstedt
[PDF]

Usability study of interactive decision support and touch screen technology in control room environments
Johanna Nilsson & Frida Bergman
[PDF]

SpaceLab Usability Evaluation - Recommended Design Improvements
Johan Ågren
[PDF]


2005

Riktlinjer för design och införande av informationskiosker
Johan Bergsten & Cecilia Gustafsson
[PDF]

Individualising Surgical Training in a Virtual Haptic Environment
Jenny Christensson
[PDF]

Riktlinjer för design och införande av informationskiosker
Jenny Dafgård & Anna Olvenmyr
[PDF]

Approaching Medical Technology Products for Everyday Life
Hanna Friberg
[PDF]

Designing an Analytical Tool for Strategic Railway Planning
Moa Haglund & Mirsada Kasum
[PDF]

ComPIS - på väg mot kommunikation - Ett RFID-teknikbaserat hjälpmedel för barn med autism
Nils Järgenstedt & Sofia Torberntsson
[PDF]

Att tala är guld Ett examensarbete om användbarhet och upplevelser i dialoger mellan människor och datorer
Yael Katzenellenbogen
[PDF]

Interaktionsdesign i verkligheten - Interaktionsdesign som ett medel för att förbättre intern komminukation på företag
Linus Kjellqvist
[PDF]

Reflection through interaction - Raising energy awareness among young people with interaction design and speculative re-design o personal objects
Mattias Ludvigsson
[Abstract] [PDF]

eMotion: Estimation of the Users Emotional State by Mouse Motions
Wolfgang Maehr ERASMUS student
[PDF]

Den direkta användarmedverkans problematik
Lina Pettersson & Kalle Ulvstig
[PDF]

Förbättringsförslag till designstandard för processtyrsystem, LKAB
Carl-Göran Tornéus
[PDF]


2004

Multimodal Machines Makes Military Move
Johan Andersson & Annika Lundberg
[Abstract] [PDF]

Bridging the Gap - A Method for Involving Designers as Active Participants
Anna Dahlberg & Anna Götesson
[
Abstract] [PDF]

A Design Review of a Voice Control Prototype for Volvo's Navigation System
Annika Harup & Emelie Normand
[
PDF]

Development of an interactive service for wine-cultivation in the Swiss canton of Vaud
Jens Ingelsand
[
PDF]

Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv
Anna Johansson
[
Abstract] [PDF]

A Bluetooth User Interface in the Car - A Design Proposal for the Volvo Car Environment
Maria Larsson
[
Abstract] [PDF]

Användarcentrerad utveckling av ledningssystem
Matts Larsson
[
PDF]

Flow, Interaction Design and Contemporary Boredom
Nicolas Makelberge
[Abstract] [PDF]

Future IT-systems in vehicles - concept ideas
Charlotta Måhlin & Christina Rillnert
[
Abstract] [PDF]

Mellan Informativ konst & Ambienta Displayer - Ett designförslag för en vardagsmiljö
Sara Ogbonnaya
[
Abstract] [PDF]

Metoder för rörelsedesign
Johan Sandsjö
[Abstract] [PDF]

Incomplete Design - A Design Philosophy in Theory and Practice
Leif Tannfors & René Lundgaard Kristensen
[PDF]

Användbarhet på dödligt allvar! Ökad patientsäkerhet/patientintegritet i elektroniska patientjournalsystem. Kartläggning och analys av användbarhetsfaktorer/problem, förslag till arbetsmodell samt designidéer
Christina Wisser
[Abstract] [PDF]


2003

Wanted 2
Lena Berglin

Dereth and its Inhabitants - A Study of Asheron's Call with a User-Centric Perspective
Marie Eneman
[
Abstract] [PDF]

Guidelines for the Design of an Airline Crew Control Operations Monitor
Eva Eriksson & Daniel Lindros
[
Abstract] [PDF]

Designing with Culture in Mind
Magnus Johansson
[
Abstract] [PDF]

Portalegenskap - Utvärdering av Kunskapsnätet
Alireza Haghighi
[
Abstract] [PDF]

Design av IT-baserade hjålpmedel för personer med funktionshinder
Sara Johansson
[
Abstract] [PDF]

designförslag för gp.se
Maria Håkansson
[
Abstract] [PDF]

Digitala Myter
Hanna Landin
[
Abstract] [PDF]

Blicken i fokus. Designrekommendationer för användning av ögonrörelser som interaktionsmetod i publika VR-miljöer
Marie Mattsson
[
Abstract] [PDF]

Vivid Design; ett designkoncept för datorteknik som designmaterial inom inredningsdesign
Johannes Prison
[
Abstract] [PDF]

Design for Free Play
Tobias Rydenhag
[
Abstract] [PDF]

Sagor för designers - hur man kombinerar textilier och datorteknologi
Linda Sjödin & Paula Thorin
[
Abstract] [PDF]

Photo Phone Entertainment - lite om design för väntan
Johan Thoresson
[
Abstract] [PDF]


2002

Joining Bits and Pieces - How to make Entirely New Board Games using Embedded Computer Technology
Sus Lundgren
[
Abstract] [PDF]

 
 
© 2007 | IDC