project 3

Participants of group 5:
Christine Cronwall
Filip Karlsson
Pia Hammargren
Robert Larsson
Stefan
Strömqvist
Tomas Andersson

PROJEkT 3

ICKE-TRADITIONella grafiska gränssnitt

 

Prototyp

En prototyp av vårt färdiga system kan du se genom att klicka på länken nedan. Använd pil upp och pil ned för att ändra rörelsehastigheten på fiskarna.
AquaInteracTV >>

 

Dokumentation

Dokumentation till projektet innehållande bland annat metod, designval och arbetsfördelning finns här:
Dokumentation >>