project 2

Participants of group 5:
Christine Cronwall
Filip Karlsson
Pia Hammargren
Robert Larsson
Stefan
Strömqvist
Tomas Andersson

PROJEkT 2

Informationsvisualisering

En övning i att presentera information genom att skapa en applikation som låter användare utforska släktdata. Applikationen ska tillåta användare att grafiskt utforska en samling människor som är släkt till varandra och det ska gå att börja från flera olika stampersoner.

Prototyp

En prototyp av vårt färdiga system att ladda ned:
famfab.zip

 

Dokumentation

Dokumentation till projektet innehållande bland annat metod, designval och arbetsfördelning finns här:
famfab.pdf