project 1

Participants of group 5:
Christine Cronwall
Filip Karlsson
Pia Hammargren
Robert Larsson
Stefan
Strömqvist
Tomas Andersson

PROJEkT 1

Från material till web

En övning i att sålla, strukturera och presentera information med webben som medium, utifrån givna förutsättningar.

Vi valde konsultföretaget CoCoCo - Cooperative Computer Consultants.

Prototyp

En prototyp av vår färdiga websida finns bakom länken nedan:
CoCoCo's website

 

Dokumentation

Dokumentation till projektet innehållande bland annat metod, designval och arbetsfördelning finns här:
CoCoCo.pdf