it-universitet kurshemsida
                              

Ubiquitous Computing | 02projektmedlemmar  mer info  
projektets egna sida

projektets egna sida

projektets egna sida

projektets egna sida

projektets egna sida

projektets egna sida

projektets egna sida

visualiseringsteknik  

in English    

auf Deutsch    
Se nedan för information om detta projekt. Syftet med projektet var att skapa en kudde med några av kattens lugnande egenskaper, utan att skapa en artificiell katt. Kudden är tänkt att vara ett sällskap för ensamma och fungera som ett lugnande stöd för stressade människor. När man är i behov av lite ömhet sätter man sig med kudden i knäet. När kudden känner av att någon klappar på den startas en värmedyna på undersidan av kudden, som gör att en behaglig värme sprider sig i knäet. Vid ena hörnet på kudden finns två kopparplattor. När man rör vid dessa plattor samtidigt får man höra kurret från en katt som spinner, plus att kudden börjar ett stillsamt vibrerande. Människor i dagens samhälle lever ofta under strikta rutiner. Vi vaknar bl a upp på morgonen till ljudet av en väckarklocka. Från början vaknade våra förfäder likt andra däggdjur till ljuset av den stigande solen. I vårat projekt har vi utforskat möjligheterna att simulera detta med en gryningssimulator genom att bygga en lampa vilken är kopplad till en väckarklocka. Väckarklockan har blivit befriad från sitt pipande, i stället börjar lampan den är kopplad till sakta att glöda med ett behagligt ljus. Uppvakningsprocessen pågår under ca 15 min och om användaren inte lämnat sängen under den tiden, eller använt sig av snoozer-funktionen, börjar lampa blinka. Syftet med projektet AtmoSphere var att mäta stämning på en specifik plats för att sedan visualisera denna på en annan plats. Vi ställde oss dock frågande till huruvida det var möjligt att mäta något så abstrakt som stämning och i så fall utifrån vilka aspekter kan stämningen definieras. Vi fann att stämning kan fastställas utifrån flera olika faktorer vi valde dock att koncentrera oss på den rörelseaktivitet samt ljudnivå som råder i ett rum. Denna avgränsning medför dock att stämningen i sig blir svår att avläsa, det som istället avspeglas blir främst aktivitet på den givna platsen. Det innebär att tolkningen av huruvida stämningen kan tänkas vara god eller dålig lämnas öppen till betraktaren. Vi valde att visualisera detta med hjälp av en minivärld av skogsmiljö innesluten i en genomskinlig kula. Granarnas rörelser speglar rörelseintensiteten och eldhärdens sken den ljudnivå som råder på den utvalda platsen. AtmoSphere skall finnas i periferin. Föreställ dig att du ligger i din varma och sköna säng en vintermorgon i december, du vet att du snart måste stiga upp ur sängen, men du ligger kvar så länge det bara går därför att du vet vilket obehag som väntar dig när du sätter ner fötterna på det kalla golvet i sovrummet. Du vet också att du på vägen till jobbet alldeles säkert kommer att frysa och huttra eftersom du en än gång missbedömt temperaturen ute och klätt dig alldeles för tunt.
Känner du igen den här situationen? Vår intention är att med tekniska innovationer förstärka sovrumsmattans egenskaper för att skapa en mysig och inbjudande atmosfär vid uppstigandet ur sängen samt att ge användaren en uppfattning om rådande temperatur utomhus. Allt för att undvika att situationer som ovanstående och liknande inträffar.
Vi har tagit fram en mattprototyp som kan växla mellan att vara varm och rumstempererad. Vilken temperatur mattan har visas genom att ett antal ringar i mattan blir blåa när den är sval och röda när den är varm. Mattans temperatur och färg är kopplade till temperaturen utomhus på så vis att när det är kallt ute blir mattan varm och röd och när det är varmt ute blir den istället sval och blå.
Vi har i kursen UbiComp på IT-Universitetet i Göteborg genomfört ett projekt som resulterat i en något ovanlig inputenhet för att skicka meddelanden, nämligen en voodoodocka. Utgångspunkten för vår projektidé har sina rötter i en fascination för det mystiska och då främst voodookulturen. Vi har funnit det intressant att arbeta med det övernaturliga och kombinera detta med informationsteknologi. Denna något ovanliga hybrid är spännande i såväl tanken som utförandet och effekten. Generellt har vi också varit intresserade att arbeta med människors emotionella tillstånd som enda input. Därför har vi försökt att skapa ett medium för förmedling av meddlanden genom fysiskt och emotionellt handlande. Vår grupp har designat och tillverkat en artefakt som heter tokOLLE. Målet med projektet inom Ubiquitous Computing var att utforska möjligheterna med att designa ett system som förebygger att användaren blir stressad och irriterad i stressituationer och stressiga omgivningar. Idén är att träna användaren i att inte bli störd av stressande saker i omgivningen genom att utsätta denna för störande ljud, ljus och rörelse.

En GSR-sensor mäter användarens stressnivå och tokOLLE reagerar genom störande ljus och ljud. Vidare kan tokOLLE vibrera och röra på sig. Ju lugnare användaren är, desto mer reagerar tokOLLE. Målet för användaren är att få systemet att vara så livfull och störande som möjligt.

TokOLLE kan användas hemma för personligt bruk, men vi tänkte även att den kunde användas i terapisyften.
 
  This project is about making your start of the day into a more pleasant and mellow experience. The concept consists of a system, waking you up in a more natural way. We have used light cast by lamps combined with sounds such as music or sounds from the nature. By increasing light and sound gradually, during a long period of time, we aim to give you a Good Start of the Day. This means that you will not, as with traditional alarm clocks, wake up to an alarming sound at a specific time. Instead this system will wake you up smoothly and the actual moment when you feel awake will not be as obvious and sudden as before. Our questions to you are: How do you want to start your day? How do you want to wake up? This project in Ubiquitous Computing is part of the curriculum in Interaction Design at the IT-university in Gothenburg. The aim of this project was to create a pillow with some of the calming characteristics of a cat, but without creating an artificial cat.

The pillow is supposed to serve as a companion for lonesome people and to act calming for people under pressure. When in need of comfort the pillow is to be placed on your lap. When the pillow is being patted it will respond by starting it's heating system. At one of the pillow's corner two copper sensors are placed and when you touch them the pillow responds by starting it's sound system which plays the sound of a purring cat. At the same time a small engine that vibrates will start to simulate the motion of a purring cat.
Humans of today live a life of strict routine. We wake up in the morning to the sound of an alarmclock. In the beginning of time our forfathers, like other mamals, woke to the rising of the sun. In our project we have explored the possiblities of dawn simulation by building a lamp connected to an alarmclock. The alarmclock has been releaved of it's beep and instead the lamp will begin to glow with a soft light. The awakening procedure takes about 15 minutes and if the user has not left the bed by then, or snoozed the clock, the lamp will begin to blink. AtmoSphere is a project made in the area of ubiquitous computing, as part of the master program "HCI/Interaction Design" given by the Department of Computing Science, Chalmers and located at the IT-University of Gothenburg.

The aim of the project AtmoSphere is to measure the mood in a specific room, and then visualize that mood in another location. Questions asked in the beginning of the project was; how do you define the term "mood", can the mood of a certain place be measured and if so, how? There is also the question of recognizing and choosing the appropriate way to visualize something as abstract as "mood", in an aesthetically and functional way.

Our chosen solution to the questions above became a mini-world, placed within a crystal ball. The mini-world, consisting of a small forest of pine trees with a fireplace in the middle of it, visualizes the motion activity and sound level of a certain room.
This project is about a carpet, which we have chosen to call "Livslust" (that is lust for life in English). We want the carpet to make the user satisfied in that it gets warm when it's cold outside and cool when it's hot outside. The carpet changes its temperature after the temperature outside. So a cold winter day you don't have to put your feet down on a cold floor, instead you put them down on a nice and warm carpet. We also wanted to show the carpets temperature with colors. We have chosen the color scale from the thermometer, which means that the carpet is blue when it's cool and red when it's warm. The user can then just by looking at the carpet get information about the temperature outside and for example use this information to decide what clothes to wear. The mystics of Voodoo combined with computer technology. This suspicious combination is the essence of the following project. There is no doubt that the Voodoo Doll is an input unit. There is no output from the Doll, except for a remote effect due to the spell made. The manipulation of the Doll is made by sticking needles into it combined with special symbols with certain meaning. How can we use this ritual and combine it with modern computer technology? The answer I simple, we use a little magic of our own. With a combination of custom made penetration sensors and RF-ID sensors the doll is made interactive. Along with ideas concerning output the Doll has potential to be a commercial product. Possible output thought of is SMS, E-mail, public notice boards and much more. Only our imagination sets the limits.

Don’t hesitate, VooDo U C, is What U Get.
Our group has designed and assembled an artifact called tokOLLE. The aim of this project in Ubiquitous Computing was to explore the possibilities to design a system that prevent the user from becoming stressed and irritated in stressing situations or environments. The idea is to train people in not taking notice of disturbing things in their surroundings by confronting them to disturbing sound, light and movement.

A GSR-sensor measures the users stress level and tokOLLE will react by disturbing light and sound. Furthermore tokOLLE can move around and vibrate. The calmer the user is, the more tokOLLE will react. The challenge for the user is to make the system as vivid and disturbing as possible.

TokOLLE can be used at home for personal satisfaction, but we also thought of a use for therapeutical purposes.
 
              Unsere Gruppe hat ein Artefakt namens tokOLLE entwickelt. Das Ziel des Projekts im Rahmen von Ubiquitous Computing war die Möglichkeiten zu untersuchen, ein System zu entwickeln, welches den Benutzer davor bewahrt, sich in Stresssituationen und stressigen Umgebungen aufzuregen. Die Idee ist, den Benutzer darin zu trainieren, aufregende Dinge in der Umgebung zu ignorieren, indem er für störendes Licht, störende Geräusche und Bewegungen ausgesetzt wird.

Ein GSR-Sensor misst das Stressniveau des Benutzers. TokOLLE reagiert durch störendes Licht und störende Geräusche. Desweiteren kann tokOLLE vibrieren und sich bewegen. Je ruhiger der Benutzer ist, desto mehr reagiert tokOLLE. Das Ziel für den Benutzer ist, dass ihn das System so viel wie möglich stört.

TokOLLE kan zuhause für den persönlichen Gebrauch benutzt werden. Wir haben aber auch an einen Nutzen für Therapien gedacht.