INTERACTION DESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2005
ID|C |:| HCI / Interaction design
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFORMATION.::.... .      ..:.
...:..project
...:..blog
...:..documentation
...:..economy
...:..exercises
...:..seminars
...:..personal essay
...:..inspiration poster
...:..groups
...:..examination
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
SIDER..::..... . ::  ....:


STATUS BLOG

The blog is a shared space for all the projects and is used for weekly reports of the projects. The reports should be a few sentences long, be uploaded every friday throughout the project and contain information about:

* What work has been done during the past week
* What work is planned for the upcomming week
* What problems there are
* What strenghts there are

The purpose of the blog is for the groups to get insight into the other projects, and a source for the tutors to follow all the projects. It is important that this short report is written by the entire group, so that is also becomes a way for the members of the group to put words to thoughts and communicate internally. The reports are also a big help when writing the documentation, since the design process is briefly described in chronological order.
:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

GROUP 1
Denna veckan har vi arbetat parallellt med programmering, rapporstskrivande och praktiskt arbete. Vi har påbörjat arbetet med att göra madrasserna till trycksensorer. Detta visade sig vara med problematiskt än vi först hade trott. Vi började med att göra skåror i madrasserna där vi limmade fast aluminiumfolie. Problemet med denna lösning var att aluminiumen lossnade och att lösningen inte fungerade när vi testade att ligga på den. Efter detta försökte vi utveckla vår ide så att aluminumet satt bättre, vilket vi lyckades med, detta hjälpte dock inte så mycket eftersom aluminiumet fortfarande inte kunde få kontakt med vår ledande bottenplatta. Vi testade nu en ny variant genom att limma fast en antennsladd på madrassen, men då vi inte var nöjda med denna variant heller fick vi prova vår slutgiltiga lösning med ledande tråd som vi sytt in i madrassen. Nu funkar trycksensorn finfint! Bottenplattan har vi gjort genom att klippa, klistra, limma och tejpa på aluminium på skumplast.
Nästa utmaning för gruppen kom när vi skulle integrera antennen i madrassen. Vi hade testat vår idé på en spillbit och trodde att det skulle fungera även i madrassen, men det visade sig att antennen inte var konstruerad och placerad på rätt sätt. Istället för att ha en stor spiral så har vi nu istället tre små spiraler i varje antenn.
Kodmässigt har vi arbetat med GUI, flödesschema för klient och server samt själva spelmomentet. Problem som kvarstår efter denna vecka är att vi inte har något fungerande nätverk. Dessutom behöver vi göra en felsökning på kuddarna eftersom antennen inte hela tiden läser av rätt.
Rapporten är i stort sett färdig. Vi har kvar att komplettera vissa delar.
Nästa vecka fortsätter vi med koden, förhoppningsvis har vi arbetet med madrasser och kuddar klart, men vi behöver få ihop hela prototypen för att testa och utvärdera den. Vi fortsätter med rapport och spelar in en film.

GROUP 2

GROUP 3
* What work has been done during the past week
Den senaste veckan har vi lött klart på vår prototyp, och skrivit ganska mycket kod för att mappa rörelser till specifika ljud. Prototypen är nästan helt färdig, det är bara sammanfogning av skaftet samt lackning av den som är kvar.
* What work is planned for the upcoming week
Nästa vecka är det kodning som gäller, och skrivande på rapporten. Vi ska limma ihop prototypen och lacka den så att den blir lite snyggare. Och så ska vi ju självklart förbereda för redovisningen på fredag!
* What problems there are
Som alltid är det kodningen vi har mest problem med, men det kommer vi att lösa.
* What strenghts there are
Alla i gruppen är motiverade och tycker det är roligt att arbeta med konceptet.

GROUP 4
Under denna veckan har vi arbetat oss fram på ett relativt effektivt sätt. Vi har lyckats dela upp arbetet på ett bra sätt så att flera saker kan göras parallellt.
En viktig sak vi var tvungna att lösa för att få en bra visualisering var att få bort det mycket irriterande och ganska stressande ljudet som akvarierna ger. En liten låda har därför byggts för att försöka isolera bort ljudet. Vi har lyckats få bort en del av ljudet, men jobbar fortfarande på att få det tystare.
Vi har även skrivit mycket på dokumentationen för projektet, ritat kopplingsscheman, och gjort en skiss över hur tekniken hänger ihop. En graf har gjorts för att kunna få ut mer exakta värden på stressnivåerna, vilket inte visas i akvarierna, detta för att ledningen ska ha tillgång till mer exakt data. Vi har gjort en hemsida där all information ska visas. Vi jobbar även på att lägga till vår rörelsesensor till vårt system, som ska dokumentera hur väl de anställda sover. Den data vi får ut av rörelsesensorn kommer inte kopplas till visualiseringen i akvarierna utan de kommer endast visas i grafer, för att kunna jämföra med de andra värdena som indikerar stressnivån.
Vi har börjat användartesta vår prototyp – då främst hur visualiseringen verkar, vilket vi kommer att fortsätta med i början av nästa vecka.
Vi väntar fortfarande på piezo-sensorn för att få in fler mätvärden, hoppas verkligen den kommer så vi hinner implementera den i vårt system. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra en konceptfilm som på ett bra sätt kan visa hur vårt koncept är tänkt att användas. Nästa vecka kommer vi även att förbereda och presentera vår prototyp, samt jobba vidare på dokumentationen och hemsidan.

GROUP 5
I början av veckan insåg vi att vi måste fatta några grundläggande beslut i vår process. Vi bestämde att bakgrundsfärgen på mönstret skulle bli vit textilfärg blandad med blå kromatisk färg. Detta ger en mellanblå färg och mönstret som visas blir vitt. Vi upptäckte ett stort problem: vår första tanke, att måla direkt på huvtröjan, fungerade inte så som vi hade tänkt oss i praktiken. Värmen nådde inte så bra igenom och tröjan isolerade värmen. Detta gjorde både att mönstret syntes dåligt och att det tog lång tid för det att försvinna. Vi har nu bestämt oss för att sätta mönstret på en tygbit utanpå tröjan. Detta blir inte lika snyggt, men vi valde att göra så för att hinna klart. Vi insåg också i början av veckan att vi antagligen inte skulle hinna göra fyra färdiga prototyper, som vi först hade tänkt. För att i alla fall hinna med att göra två prototyper, förenklade vi vårt mönster, vilket nu består av fyra delar istället för tio. Det underlättade inte heller när Peter berättade att det bara finns två rfid-läsare och skrivare av den modell som vi valt att använda. Den ena läsaren var dessutom fastlödd i ett tidigare projekt. Detta ledde än en gång fram till ett val mellan att antingen ha bara två prototyper eller att helt börja om med programmeringen av en ny typ av läsare. Med hänsyn till den tidspress som vi upplevde, valde vi att nöja oss med två prototyper.
På torsdagen blev kodningen färdig och vi kunde börja löda ihop komponenterna. Parallellt med detta fortsatte målningen av tyg samt mönsterskapande. Vi började också med arbetet på en hemsida. Rapportskrivningen satte igång ordentligt och vi lade upp en tydlig struktur för hela rapporten.
Under veckan har vi även vid flera tillfällen inköpt olika slags material, bland annat en ny huvtröja, dubbelsidigt fliselin och tyg.

GROUP 6
http://plantpowers.blogspot.com/

GROUP 7
http://www.jon-kanon.com/blog/

GROUP 8
http://www.nr11.testkonto.nu/ubicomp/uc_blogg.html

GROUP 9
Har denna veckan gjort klart prototypen, samt gjort grunderna till hemsidan. Det som kvarstår är buggtestande och användartester. vi kommer nästa vecka göra användartester, skriva på rapporten och göra klart hemsidan.

:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

BLOG WEEK 48

GROUP 1
Vi har under veckan som gått försett oss med två madrasser vilket var det sista materialet vi behövde inhandla. Ett användartest har utförts som gav oss nyttig respons och en del nya idéer. En till uppsättning av tekniken för vår prototyp har satts ihop, så att vi skall kunna testa kommunikationen mellan två ”spelare”. Vi har fått igång kopplingen mellan bx-24:an och java, alltså själva javastödet för att kommunicera med com-porten och sen har vi även ordnat så att vi kan tolka informationen vi skickar ut från bx-24:an på rätt sätt i java. Vi översätter rfid-taggen till en symbol som vi sedan kan använda för att implementera spelet. Veckan rundades av med en mycket trevlig kväll som började med glögg och pepparkakor hemma hos Fredrik och fortsatte med gemensam middag med klassen och sedan vidare utgång.
Under nästa vecka ska vi arbeta vidare med nätverksdelen i prototypen, modifiera madrasserna så att de kan kopplas till en trycksensor och utforska vidare vilka olika typer av ljud vi ska ha i prototypen. Vårt mål är att kunna testa spelet på riktigt, genom att ta med prototyperna hem och vakna tillsammans med en gruppmedlem =).
Det enda vi upplever som ett problem just nu är att det är svårt att uppskatta hur lång tid de kvarvarande momenten kommer att ta. Gruppens styrkor är att vi är på gott humör och att arbetet flyter på bra.

GROUP 2
Denna vecka har det varit stor fokus på användartestet som utfördes i UbiComp på torsdagen, men parallellt med detta har rapport och diskussionsfrågor skrivits till IDM.
Vi började veckan med att förbereda inför IDM-seminariet och kom samtidigt på att det var hög tid för en användarstudie om vi ville hinna med denna innan den slutgiltiga prototypen. Med hjälp av Peter fixades det så att vi kunde komma till en förskoleklass.
Vi införskaffade leksaker som kunde "slaktas" och byggas in i bollar, istället för att bygga egen teknik.
Användarstudien gav mycket idéer om vad som uppmuntrar ett barn till Free Play. Då vi kom tillbaka till ITU efter studien diskuterade vi och skrev ner observationer och möjliga tekniker.
Nästa vecka kommer vi att leta efter en eller flera bollar som uppfyller våra krav för storlek och "studsbarhet" och även komma fram till exakt vilka interaktioner som skall byggas in i bollen.
Just nu har vi inte några större problem då vi har kommit till ett vägskäl i vårt projekt.
Styrkan i gruppen just nu är att vi är väldigt inspirerade av vårt användartest och våra roller inom gruppen är ganska så väl etablerade, vilket gör att det de nästkommande veckorna kommer det att vara full fart framåt!

GROUP 3
* What work has been done during the past week
Vi har kopplat in ännu en accelerometer för ytterligare en axel. Sedan har också kopplat in en RFID-läsare i diskborsten. Den ska snart kunna läsa en RFID-tag som sitter på en tallrik. Men koden är ännu inte perfekt. Vi har även gått och shoppat lite. Köpt en diskborste med ihåligt skaft och två diskborsthuvuden. * What work is planned for the upcoming week
Vi ska få allt med RFID att fungera och även den extra axeln. Sedan ska vi besöka en musikaffär och testa instrument. Dessutom ska vi leta bra ljud på Internet. Vi ska även ha lite kvalitetstid inom gruppen och ta några öl. * What problems there are
Kod kan vara klurigt ibland. * What strenghts there are
Projektet känns fortfarande precis lika skoj som alltid. Vi är goda vänner med Johan (han som kan MIDI väldigt bra).

GROUP 4
Denna vecka har vi:
- skapat vår rörelsesensor
- inhandlat pumpen från TeknikMagasinet som vi kopplade in till bx-24. Nu kan vi göra så att vi stänger av och på den periodiskt.
- fixat vår radiokommunikation mellan sändaren (armbandet) och mottagaren (som sitter kopplad till datorn).
- Tidigare hade vi problem med att läsa data från mottagaren med java via serieporten eftersom den inte tolkar data på samma sätt.
- Vi har gjort så att vi kan spara mottagen data i en databas

Nästa vecka planerar vi att:
- fixa så att vi nollställer varje chip en viss tid under dagen (Basic)
- konfigurera våra sändare och mottagare så att de inte störs av andra grupper som använder samma kommunikationsmedel.
- börja rita i java (visualisera våra värden från sensorerna grafiskt)
- skriva till serieport (java)
- skriva kod till akvarieregulering (Basic)
- eventuellt lägga till extra sensorer om vi får dem levererade (pvdf)
- börja göra användartester för vårt system
- försöka motivera våra designval bättre

Vilka problem vi har
- Vi kan inte ändra hastigheten/mängden bubblor som pumpen producerar för det tänkta akvariet.
- Alla beslut är inte tagna när det gäller visualisering och färgkodning. Vi har inte bestämt oss helt hur vi ska göra.

Vilka styrkor vi har
- Det har lossnat ordentligt och vi känner att vi har gjort mycket den här veckan. Vi hoppas att vi kommer att fortsätta i samma takt även nästa vecka.

GROUP 5
Vi fortsatte att experimentera med de kromatiska färgerna. Vi testade både att måla först ett lager vanlig textilfärg och över det ett lager med kromatisk färg, samt att blanda kromatisk färg med textilfärg. Det senare verkade var den bästa lösningen för vår prototyp. Vi bestämde oss för ett mönster bestående av fyrkanter eftersom vi vill ha relativt enkelt mönster som ser bra ut oberoende av vilka delar av mönstret som visas. Arbetet med tekniken satte också igång ordentligt. Vi kopplade ihop en BX24 med en RFID-läsare/skrivare och började med programmeringen. Vi testade också olika typer av trådar för att leda värme i tröjan och funderade på hur vi skulle kunna isolera korsningar av trådar. En vit huvtröja inhandlades. Våra problem är att lyckas isolera trådarna på ett bra sätt utan att den för den skull tappa värme samt att kunna måla ett jämnt lager färg så att det inte blir tydliga skiftningar. Nästa vecka planerar vi att fortsätta med programmeringen och att sätta ihop ett färdigt mönster av trådar.

GROUP 6
http://plantpowers.blogspot.com/

GROUP 7
http://jon-kanon.com/blog/

GROUP 8
http://www.nr11.testkonto.nu/ubicomp/uc_blogg.html

GROUP 9
Har denna vecka köpt in saker för trådlös ljudöverföring, har även lött fast alla komponenter för rfid läsaren och tillhörande sändare. Kodandet av koden till dator-radio och radio - dator har även den påbörjats.


:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

BLOG WEEK 47

GROUP 1
Denna veckan har vi kommit igång ordentligt med materialet som behövs för vår prototyp. Vi har dels handlat in kuddar och tyger, och dessutom satt igång att testa elektroniken. Vi har efter lite småproblem (trasig RFID-läsare, lite mysko kod m.m) och hjälp av Peter lyckats koppla ihop RFID-läsaren, BX24:an och kod så att vi lyckas läsa av inte bara en utan flera (!) RFID-taggar. Det känns bra att det går framåt! Vi har även förberett ett användartest som vi ska genomföra i början av nästa vecka. Nästa vecka fortsätter även testandet och ihopsättandet av elektroniken. En gemensam tidsplanering har skapats i Mozilla Sunbird vilket gör det lättare för oss att få överblick och dessutom har alla i gruppen möjlighet att lägga till och ta bort aktiviteter. Även om det känns som att vi jobbar på och ligger bra till måste vi nog sätta upp mer detaljerade milstolpar så att vi ser att vi är i rätt fas. Våra styrkor är att vi kommunicerar bra med varandra och är motiverade.

GROUP 2
Denna vecka har vi jobbat mest med Interaction Design Metodiken och bara gjort några tester om tekniken för UbiComp med Tennisbollar som skulle vibrera och en sensor som skulle "skrika" när man rör den för hård. Vi väntar fortfarande på Interaktionen att bli definierats så att vi får bygga vettiga saker. Stämningen i gruppen är bra, även om det verkar nu som vi är bara fyra kvar, och vi förstår oss bra. Men vi måste ha bättre koll på våras eget ansvar och egen motivation så att vi kommer vidare fram och inte bara har en bra tid. Men det löser sig säkert. För nästa veckan är planerat en gruppmöte direkt på början, så att alla vet vad gäller och vad man måste göra. Denna saker som är planerat i nästa vecka är att göra preliminära tester med några barn och kolla hur dom lekar med bollar och sen att bygga mera avancerade prototyper, eller minst planera denna klar, så att vi ser om där behövs att köpa något.

GROUP 3
* What work has been done during the past week Den senaste veckan har vi ägnat oss åt metodikkursen, så vi har inte hunnit göra så mycket i Ubicomp. Vi har däremot lånat en USB MIDI interface device, och köpt oss en MIDI-kabel.
* What work is planned for the upcoming week Nu ska vi börja arbeta på riktigt, och fortsätta med de komponenter vi redan har börjat arbeta med. Idag (fredag) är vårt mål att få ljudet att fungera.
* What problems there are Nu kommer de verkliga problemen med teknik och programmering mm. Vi ska lösa det bäst vi kan själva, och ta hjälp av lärare.
* What strenghts there are - Vi har kommit igång bra. - Vi har fått accelerometern mm. att fungera. - Vi har köpt de komponenter som vi tror kommer att behövas.

GROUP 4
Vi började veckan med det andra artikelseminariet, där vi presenterade och diskuterade diverse artiklar. Vi har börjat titta närmare på de olika sensorer vi kan tänkas använda till v\'8crt projekt. Vi har kopplat ihop en GSR sensor med en BX-24 chip och börjat läsa in oss på fakta om Piezo- och PVDF-sensorer för att se vilken som är bäst lämpad för oss att använda. Nästa vecka tänker vi fortsätta att arbeta med tekniken till vårt projekt, vi kommer även inhandla diverse material till vår visualiseringstavla. Under denna vecka har kommunikationen inom gruppen varit väldigt bristfällig och arbetet har inte varit effektivt. Detta på grund av att vi hade ett gruppmöte där alla fick chansen att framföra sina åsikter och synpunkter. Vi hoppas nu att luften är rensad och att vi kan fortsätta arbeta effektivt framåt.

GROUP 5
Vi har pga metodiken inte haft tid att göra mer än föra några kortare diskussioner kring ubicomp denna veckan. Först på fredagen hade vi möjlighet att sätta oss ner och göra mer konkret arbete på projektet. Vi experimenterade med termokromatisk färg men fick inte elektroniken att fungera, så vi borde egentligen ha bokat handledningstid i förväg eftersom ingen var tillgänglig under dagen. Vi koncentererade oss istället på att skissa på lösningar för mönstret på klädesplagget och hur man ska lösa dragning av ledningar, placering av elektronik osv på plagget.

GROUP 6
http://plantpowers.blogspot.com/

GROUP 7
http://jon-kanon.com/blog/

GROUP 8
http://www.nr11.testkonto.nu/ubicomp/uc_blogg.html

GROUP 9
Denna veckan har inte blivit gjort så mycket pga artikelseminarie samt redovisning, har kopplat rfid läsare och bx24 samt undersökt kommunikationen melllan bx24 och datorn. Våra planer är att snarast få m1 rfid läsaren att fungera och kommunicera med datorn. Nästa veckas mål är att läsare och bx24 ska fungera med radiokommunikation.


:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

TEMPORARY BLOG (AGAIN AGAIN) WEEK 46

GROUP 1
Under veckan som gått har vi haft fullt fokus på metodiken, men känner oss hungriga på att sätta igång ordentligt nästa vecka. Då smäller det! Våra svagheter är att vi ej satt igång på riktigt, men våra styrkor är att vi har ett väl utarbetat koncept och vi har alla en gemensam bild och uppfattning om hur vi vill utveckla vår prototyp. Under nästa vecka ska vi handla in grejer och se till så att vi har allt material vi behöver, förbereda och utföra ett användartest (kuddar och tid) samt att i veckans slut börja bygga på prototypen. Vi väntar även på svar från Peter angående vilken modell av RFID-läsare vi behöver.

GROUP 2
Denna vecka har vi jobbat hård på båda: IDM och UbiComp, men mer i IDM. För UbiComp projektet har vi försökt få in bakgrunden för interaktionen och teknik. För interaktionen har vi kollat på relaterat meterial som finns på nätet (i område av free play och leksaker) och funderat mera om hur vi kan få en bra interaktion mellan barnen och bollen. Vi har sammlat idéer hur vi kan evaluera att vad är meningsfullt att bygga in. För tekniken har vi kollat på olika typer av sensorer och olika väg att producera output. Så har vi kollat på böjgsensorer, accelerometer, piezoelementet och motorer. Kunskaper som krävs för att sätta om interaktionen verkar vara här, så att vi nu kan verkligen fokussera på designa interaktionen, så att balansen stämmer.
Nästa vecka är sista vecka i IDM projektet och är därför igen huvud- front. Men ändå finns där tid planerat att jobba med att få in empirisk data om interaktionen. Kanske också bygga redan en liten prototyp-boll att kolla, hur allt passar ihop och om denna väg är gångbart.
Styrkan av gruppen är att vi är motiverat och har en klar mål som är samma för oss alla. Dessutom har vi mycket idéer och det verkar som vi lär oss in i ett område snabbt - om det behövs. Vad vi måste kolla lite mer på är att vägen till målet blir mera klar - så att alla vet, hur vad när skulle bli gjort.

GROUP 3
* What work has been done during the past week
Vi började veckan med att titta på olika sensorer, och vi började löda på försök. Vi lödde fast en accelerometer tillsammans med bl.a. en BX-24-processor. På torsdagen presenterade vi kortfattat om konceptet Raggasish och hur det ska fungera. Efter redovisningen monterade vi fast våra ihoplödda komponenter på en sked, och kopplade samman allt med datorn för att prova hur accelerometern fungerade. Och den fungerade, och vi såg resultatet av rörelserna i y-led på datorskärmen.
* What work is planned for the upcoming week
Nästa vecka ska vi fortsätta med implementeringen, och fixa komponeneter för att hantera MIDI-ljudet.
* What problems there are
- Att få prototypen att fungera.
- Att sätta oss in i de elektriska komponenter vi kommer behöva använda oss av.
* What strenghts there are
- Vi har redan börjat prova på att löda ihop våra komponenter, och det går sakta men säkert framåt.

GROUP 4
Intervjuer med personer som har eller har haft stressproblem förbereddes genom skrivandet av diverse frågor. Denna vecka genomfördes en kort presentation av hur långt alla grupper kommit i projektet. Problem vi stött på, fram för allt teknikproblem, diskuterades med handledarna.
Inom gruppen har mycket diskuterats för att få fram en gemensam målbild att sträva mot. Det märktes tydligt att olika föreställningar av vad som skulle göras drog ut på besluten vi hade önskat ta, och därför slutfördes vissa diskussioner aldrig.
Efter långa resonemang inom gruppen klarade vi att få fram en skiss på den tänkta stressmätaren och ett scenario som beskriver den tänkta användningen av detta föremål. Denna hjälpte till att konkretisera tankar och ideer.
I stor allmänhet kan sägas att denna vecka till stor del har varit präglad av metodikkursens uppgifter. Mindre tid än i tidigare veckor har ägnats åt detta projekt, fast viktiga beslut, som till exempel vilka sensorer ska ingå i stressmätningen, har tack vare handledarnas hj\'8alp kunnat tas.

Nästa vecka
Vi vill försöka påbörja experiment med sensorer kopplade till mikrokontroller, ur vilka testvärden ska erhållas och analyseras. Ur den utvunna datan kan eller måste vi kanske göra nya beslut kring sensorfrågan och dess sammankoppling med andra elektroniska enheter.
Förhoppningsvis kan vi komma fram till hur vår manick (outputenheten) ska se ut och hur den kan tänkas visualisera mätdata. Det är tänkbart att hårdvara behövs inköpas eller konstrueras, vilket en del av gruppen skulle kunna koncentrera sig på.
Intervjuer som förberetts denna vecka vill vi genomföra så snart som möjligt. Ur dessa vill vi försöka utvinna mer fakta om stress och om hur man kan motverka det. Överhuvudtaget vill vi läara oss mera om detta fenomen, och detta hade vi tänkt göra genom att konsultera tidigare forskningsmaterial.

Nuvarande problem
* Vi vet fortfarande inte precis hur vi ska klara av att koppla ihop all teknik till en fungerande manick.
* Vi har dålig kunskap om temat stress.
* En del viktiga beslut är inte tagna, vi är inte helt överens om allt.

Styrkor
* Vi kommunicerar bra inom gruppen.
* Vi har många ideer och diskuterar fram lösningar.
* Bra arbetsuppdelning.
* Bra skisser.
* Fungerande tidsplanering.
* Osv. :+)


GROUP 5
I början av veckan diskuterade vi hur användarstudierna skulle genomföras. Vi bestämde oss för att först gå ut och observera mode/trender på stan och efter det leta efter artiklar om ämnet. På torsdagen, då vi presenterade vårt projekt för klassen, fick vi lite nya idéer. Vi hade totalt tre olika idéer kring teorin runt vår prototyp, men bestämde oss för att än så länge inte begränsa oss till någon speciell. Vi ska istället först bygga en fungerande/delvis fungerande prototyp. På fredagen observerade vi vår användargrupp inne i Nordstan, tog kort och antecknade.

GROUP 6
http://www.plantpowers.blogspot.com/

GROUP 7


GROUP 8
http://www.nr11.testkonto.nu/ubicomp/uc_blogg.html

GROUP 9
Vi har denna veckan skissat upp vår ubicomp idé, vi har även suttit och "meckat" ihop en rfid läsare och testat den i olika förhållanden, tex har vi kollat hur vätskor och metall påverkar rfid taggar. Hemma har vi läst olika artiklar relaterade till vårt ämne. Vi har ytterligare utvecklat vår koncept idé samt bestämt lite hur kommunikationen skall skötas mellan tag, läsare, nätverk och server. under nästa vecka skall vi utveckla vår prototyp, läsa fler artiklar i ämnet samt ytterligare utveckla vår idé.

:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

TEMPORARY BLOG (AGAIN) WEEK 45

GRUPP 1
Vi började vecka 45, nu även känd som ”effektiva veckan”, med att vaska fram konceptidéer. En brainstormingsession resulterade i tre alternativ:
• En Tamagucci-inspirerad pryl som registrerar ens eget leverne och sedan försöker förutspå varje dag med ”personliga horoskop”. Tanken med denna pryl var att man skulle börja reflektera över sin förutsägbara vardag och stimulera ett lite mer impulsivt beteende.
• Belysa problemet med att vissa grupper i samhället har svårt att göra sin röst hörd. Vår idé var att konstruera en stol (exempelvis rullstol) utrustad med en sensor som känner av hur starkt personen sittandes i stolen talar. Stolen spelar sedan upp ett sorl som överröstar personen som försöker göra sin röst hörd.
• Luftgitarr eller luftslagverk.
Vi hade även en idé om att göra något i anknytning till den kritiska ta-sig-ur-sängen proceduren på morgonen.

Då vi inte riktigt var tillfreds med de tre alternativen vi presenterade och kände att vi inte haft tillräckligt med tid att klura ut koncept så ägnade vi tisdagen till en modifierad 6-3-5-metod med inslag av ”De sex tänkarmössorna” med syfte att generera nya koncept och utveckla de idéer vi redan hade. Då kom den, idén och konceptet vi alla kände lust inför. Ett nätverksbaserat uppvakningsspel där två personer, på två skilda geografiska platser, kan vakna tillsammans på ett roligt sätt som gör det omöjligt att försova sig. Se projekt förslaget för vidare info.

Nästa vecka ligger fokus mer på metodikkursen men vi ska försöka utveckla vårt koncept ytterligare, undersöka användargrupper, reda ut vilket material och vilken teknik som behövs. Sedan presentera vår idé på torsdag.

GRUPP 2
What work has been done during the past week?
Förutom föreläsningar har vi denna presenterat vårt inspirationskollage samt genomfört ett artikelseminarie. Vidare har vi jobbat stenhårt med såväl metodikkursen samt ubicomp. I metodikkursen har vi valt metoder att tillämpa samt gestaltat detta i ett schema. I Ubicomp har vi kommit fram till vad vi vill göra och skapat en projektrapport. Allt vårt material är samlat på vår projekthemsida: http://mania.team.pro

What work is planned for the upcomming week?
Det som är planerat inför nästa vecka är att i början av veckan genomföra de första faserna av designprocessen metodikkursen samt ta fram en designprocess för projektet i ubicomp. Målsättningen är att i nästa vecka blir mer klara över den teknik som skall finnas med i vår superboll samt strukturera arbetsroller.

What problems there are?
Det kan uppstå problem kring tekniken då ingen av oss är särskilt tekniskt orienterad. Att lägga upp en bra designprocess med rätt metoder är också mycket kritiskt. Vidare hoppas vi att det går smärtfritt att sammanställa arbetsrollerna och ansvarsområden.

What strenghts there are?
Vi har jobbat mycket effektivt denna vecka och verkligen strukturerat vårt material på vår hemsida. Vi skall jobba vidare med hemsidan och låta den vara en plattform man kan lägga upp material direkt från webben på. Vi tror att vår organisationsförmåga just nu är den starkaste egenskapen i projektgruppen.

GRUPP 3
* What work has been done during the past week
Vi presenterade våra tre förslag för klassen, och fick feedback på dom. Två av förslagen ansåg vi vara potentiella projektförslag, och efter diskussioner samt ”plus och minus metoden” kom vi fram till att ville fortsätta med konceptet som vi kallar raggadish – en musikgenererande diskborste. För att få lite idéer om hur interaktionen skulle kunna gå till, samt mappning av instrument, utförde vi en s.k. bodystorming. Genom denna metod fick vi en grund att stå på. Vi har även fått tillgång till två artiklar som tar upp liknande områden.

* What work is planned for the upcoming week
- Skissa och planera på prototypen.
o Eventuellt gör vi även en low-fidelity prototyp.
- Besöka en musikaffär och testa instrument.
- Sätta oss in i elektroniken, för förståelse över eventuella problemområden.
- Beställa/köpa in eventuellt material.

* What problems there are
- Vi börjar bli trötta på att vara kreativa och generera idéer hela tiden, nu vill vi implementera!

* What strenghts there are
- Vi har hittat en ny idégenereringsmetod, som innefattar minst ett besök på John L’s. (Hittills inga nya idéer genererade, men det kommer.)
- Alla i gruppen är väldigt positiva till konceptet, och ser fram emot att implementera det.

GRUPP 4
Veckan som gått inleddes med ett artikelseminarie, där vi presenterade och debatterade de artiklar vi blivit tilldelade. Vi har sedan redovisat 3 projektidéer, och valt ut och raffinerat en av dessa, genom att använda metoder ur boken Design av Informationsteknik. Vår inspirationsposter om Nordstan har vi visat upp och diskuterat med klassen. Vi har även påbörjat faktainsamling genom att utföra intervjuer med kurator och företagshälsa. Sedan har vi skrivit en projektbeskrivning på vår idé.

Under nästa vecka ska vi förbereda presentationen av projektidén, och samla in fakta om stress, bl.a. genom fler intervjuer med personer som haft/har stressproblem för att sätta oss in i vilken typ av verktyg som skulle kunna behövas. Vi måste även ta reda på vilka tekniska detaljer vi behöver och vilka begränsningar dessa sätter på vår design.

Problemet har varit att besluta om en ide, det var varit mycket diskussion, många idéer i luften, och många saker att ta hänsyn till.

Styrkan ligger i bra och snabb kommunikation inom gruppen och med utomstående, vilket resulterat i ett flertal respondenter. Detta har gett oss en bra grund att fortsätta hitta relaterat material

GRUPP 5
Den här veckan har vi diskuterat de fyra projektförslag vi presenterat och bestämde oss ganska snabbt för att lägga undan tre av dem: värmeskorna, t-shirten som mäter alkoholhalt, och biljetten som påminner om när man ska gå av. Istället har vi bestämt oss för att studera trender bland tonåringar och utveckla en t-shirt (eventuellt armband) som byter mönster så att det alltid är unikt för varje person. Denna ska fungera som en kritik av mode och trender som gör att många idag har likadana kläder. Vi valde detta förslag eftersom vi tyckte att det var ett intressant område att studera. Vi har skrivit ett projektförslag och en generell tidsplan samt exakt schema för två veckor framåt.

GRUPP 6
http://www.plantpowers.blogspot.com/

GRUPP 7
Denna vecka: I början av veckan vidareutvecklade vi våra ideér gällande de tre förslagen fotbollen, väckning och den lekfulla tapeten. Det var för att främst undersöka motivationen bakom varje förslag och vilka möjligheter vi såg för dessa. På onsdagseftermiddagen hade vi diskussioner som inte egentligen ledde någon vart, vilket vi försökte ändra på genom att göra några metoder såsom en variant av 6-3-5-metoden, litteratursökning och plus- och minuslista för förslag. Detta utmynnade i att vi till slut valde vilket förslag vi ville satsa på - väckningen.

Idag fredag har vi samlats på Chalmers och skrivit produktbeskrivningen för vår nu namngivna produkt Get Up Stand Up.

Nästa vecka: Fördjupning i litteratur för att hitta svar på frågor angeånde sömn och vaknande. Vi ska begränsa vårt koncept, alltså bestämma mer i detalj vad vi ska bygga, och vi ska vidare undersöka tekniska lösningar.

Problem: "Mycket snack och lite hockey".
Styrka: Vi har inte några konflikter och vi alla är mycket motiverade till vårt koncept. Och vi har kul!

GRUPP 8
Fokus denna veckan har varit att samla inspiration dels från relaterat arbete och dels från olika befintliga produkter på marknaden. Vi har också försökt specificera en målgrupp. Till en början trodde vi att arkitektstudenter kunde vara en del av målgruppen men efter att ha intervjuat en arkitektstudent och gjort ett studiebesök på arkitektutbildningen insåg vi att en produkt passande den målgruppen inte skulle kunna genomföras inom ramarna för detta projekt. Den målgrupp vi nu riktar in oss på är barn och ungdomar från mellanstadie- till gymnasieålder.
Vi har också sammanställt dokumentet "Project Proposal".

GRUPP 9
Vi har under veckan tagit fram och undersökt lite ideer. I slutändan testade vi ett par metoder och landade i slutändan på ett projektförslag för en handnära RFID till ljud. Bland annat så körde vi lite experience prototyping med en handske med en walkie talkie på. Det var roligt. Nästa vecka ämnar vi undersöka tekniken vi behöver samt försöka hitta närliggande tidigare projekt. Konceptet behöver också specifieras mer.

:.:....:..:...:.::::.::::::.::::::....:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:...:...::...::..

TEMPORARY BLOG WEEK 44

GRUPP 1
Under veckan som gått har vi främst koncentrerat oss på projektet “inspiration poster”. Vi besökte miljön – akutmottagningen och fotade lite. Strax därefter blev vi utkastade då det uppenbarligen inte var OK att fota där. Hur som helst räckte detta korta besök till att reflektera över miljön. Vi har börjat spåna lite runt det stora super-duper-projektet. I dagsläget känner vi lite yrsel på grund av oändliga valmöjligheter. Vi måste nog försöka begränsa oss lite. Hitta några koncept och bygga vidare från dem. Det blir högsta prioritet nästa vecka. Lite mer tid till att fundera över tänkbara koncept hade varit skönt då vi redan på tisdag ska presentera tre förslag. Gruppen har blivit lite ”tightare”, samarbetet flyter på bra och arbetsfördelningen känns rättvis. Det är smidigt att så gott som alla i gruppen läser samma kurser, vi slipper krångla då möten ska planeras in.

GRUPP 2
What work has been done during the past week?
Förutom föreläsningar och praktiska övningar har vi denna vecka byggt ett kollage och samlat på oss andra inspirationsting med utgångspunkten ”hamn”. Vidare har vi genomfört litteraturstudier samt förberett oss inför det kommande seminariet. Något varje projektmedlem skall göra på egen hand är att inför den stundande tisdag komma fram till förslag på kommande projekt. Detta skall inbegripa teknikförslag, interaktionsmöjligheter samt motivera vad i idéen som just är ubiqutous. What work is planned for the upcomming week?
Det som är planerat inför nästa vecka är att i början av veckan utvärdera de projektförlag som varje projektmedlem har med sig. Vidare skall vi spinna vidare på intressanta förslag samt eventuellt tillämpa några av metoder inspirerade från metodikkursen. Målsättningen är att så snart som möjligt fokusera kring ett projektuppslag. What problems there are?
Problem är idag svårt att identifiera då vi inte har kommit fram till projektidéer ännu. What strenghts there are?
Vi tror på oss själva och vår kreativitet och är beslutade om att verkligen komma igång med ett projekt som vi alla kan brinna för.

GRUPP 3
* What work has been done during the past week
Vi har brainstormat mycket, för att försöka generera så många idéer som möjligt. Vi har tagit fram fyra potentiella projektidéer, som vi tror kan vara möjliga att arbeta vidare på. Ingen av dessa fyra är på något sätt klara, utan är mer koncept som vi kan vidareutveckla. Vi har även tagit kort på lekplatser till vårt kollage, samt letat inspiration på Internet (såsom bilder på leksaker mm.). * What work is planned for the upcoming week
Nästa vecka ska vi ha valt ut tre idéer och arbetat igenom dessa tills på tisdag. Då ska vi presenterar lite skisser och koncept. Efter redovisningen då vi fått feedback, ska vi inrikta oss på en av dessa tre projektidéer. Den idén vi väljer ska vi vidarutveckla, undersöka eventuella tekniska lösningar samt skissa fram en grov modell. Vi ska även bestämma saker så som användargrupp, syfte, mål mm.
* What problems there are
- Att komma på vettiga och intressanta projektidéer.
- Att inte fastna i ett och samma spår.
* What strenghts there are
- Vi är ett väldigt kompetent och effektivt team.
- Maria är duktig på att löda.
- Ida har ett limstift som är vårt egna.
- Vi är nöjda med vår grupp!


GRUPP 4
Veckan som varit
Under den senaste veckan har vi arbetat med våran inspirationposter och detta har inneburit att vi har fått röra oss i Nordstan där vi samlat på oss diverse information genom fotografering, observering o.dyl. Vi har också läst och begrundat artiklarna som ska ingå i artikelseminarie 1 samt skrivit frågor till dessa. Kommande vecka
Den kommande veckan består av förberedelser inför det stora projektet. Tre förslag skall presenteras på tisdag för att sedan diskuteras gemensamt med klassen och därefter skalas ner till ett enda förslag som skrivs ner och skickas in.
Problem Väldigt ofta arbetar vi alla fem tillsammans vilket kanske inte är det mest effektivaste sättet att arbeta på.
Styrkor Gruppen är väldigt engagerad och samtliga medlemmarna bidrar i allt arbete som görs och lämnas in.

GRUPP 5
Vi har föreberett artikelseminariet med att diskutera artiklarna och kommit fram till en del frågor om dem. Vi har diskuterat upplägget och innehållet i vår inspirationposter och ska ta bilderna till den snart. Vi har några enkla funderingar på de tre projektförslag vi ska presentera. Nästa vecka ska vi detaljera våra förslag mer inför presentation och fundera mer på vad vi vill göra i vårt projekt.

GRUPP 6
Vi fotade pedagogens nya byggnad vid grönsakstorget under torsdagen för att göra vår inspiration poster. Vi har spånat på idéer inför tisdagens redovisning.
Det har varit problem att få tid för alla småprojekt och inlämningsuppgifter
Våra styrkor har varit att vi har fördelat arbetsuppgifter och varit glada.

GRUPP 7
Denne uken har vi vært på jakt etter gode ideer til prosjektet. Vi har gjort litt brainstorming og fått ned en og annen god idee på papiret. Foreløpig har vi alle våre ulike favoritt-ideer, så vi har planlagt en bloddy monday til uken hvor vi skal slakte våre elsklinger, og se om vi kan komme på noen nye prosjektideer, eller om vi kan finne en som alle vil jobbe videre med.
Under vårt inspirasjonsbesøk til Röhsska museet gikk det ikke så bra. Vi fikk ikke lov til å fotografere, så vi må lage en kolasj av bilder vi har googlet fram på i stedet. Vi har funnet en del bilder som vi synes representerer det intrykket vi fikk av Röhsska museet, så det skal nok bli en fin inspiration poster uansett.
Vårt største problem akurat nå er å finne en passende dato for vår grupp-kickoff.

GRUPP 8
Vi har haft en 5-3-5 session där vi genererade projektförslag och enades om tre stycken. Dessa förslag ska vi härnäst försöka utveckla lite tills presentationen på tisdag.

GRUPP 9
"Har skissat upp ideer och tankar om vad vi vill jobba med, har även diskuterat lite hur lätta respektive svåra de olika ideerna är att genomföra. Nästa vecka ska vi på måndag skissa upp fler ideer och försöka få fram vilka vi vill fortsätta med så vi har 3 ideer, senare i veckan kommer vi att arbeta mer på våra 3 ideer för att se vart man kan komma."