INTERACTION DESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2005
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFORMATION.::.... .      ..:.
...:..project
...:..blog
...:..documentation
...:..economy
...:..exercises
...:..seminars
...:..personal essay
...:..inspiration poster
...:..groups
...:..examination
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
SIDER..::..... . ::  ....:


INTERACTION DESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 6p (8ECTS).

OM SPRÅK

Större delen av denna webbplats författad på engelska, i enlighet med gällande krav. Dock är det ganska troligt att hela kursen kommer att hållas på svenska, även om materialet är på engelska. I vilket fall som helst så är det helt i sin ordning att lämna in alla former av skriftligt material på svenska.


The course is given by ID|C (Interaction Design | CHALMERS) at computing science, Chalmers. The course is held at the IT-University in Gothenburg as a part of the HCI / Interaction Design Masters Program.


Goal and purpose
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för centrala frågeställningar inom interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om prototyputveckling och utvärdering av prototyper, samt hur hårdvara, mjukvara och andra material samverkar i designen av datorsaker.

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign. Vi kan betrakta datorteknik som ett nytt designmaterial som, precis som andra nya material tidigare, ger oss nya möjligheter att utforma föremål och miljöer; datorer ”överallt” (ubiquitous computing) i vår omgivning delvis osynliga för oss som användare.

Kursen ger en översikt över ubiquitous computing med fokus på egenskaper hos, och möjligheter med, datorteknik som designmaterial, samspelet mellan datorteknik och andra designmaterial, användning av sensorer och elektronik för design av gränssnitt som inte bygger på skärm, tangentbord, etc. Kursen är uppbyggd kring ett längre projekt inom området med ett par inledande kortare övningar. Praktiskt projektarbete i studiomiljö kompletteras med översiktsföreläsningar och workshops.


Course responsibles
Course responsible: Peter Ljungstrand |:|:| peterlj[ ]cs.chalmers.se
Examinator: Olof Torgersson |:|:| oloft[ ]cs.chalmers.se
Interaction Design tutors: Eva Eriksson and Jennie Antonsson
Technology tutors: Daniel Eriksson and Anders Ernevi