Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Personlig Uppsats

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Allmänt

Syftet med den personliga uppsatsen är att ge en möjlighet till individuell utveckling inom design eller reflektion över frågor som är centrala för utbildningen som helhet.
Kursledningen bidrar gärna med diskussion kring innehåll och utförande.

Uppsatsämnen

Det finns 3 ämnen att välja mellan. Två av dessa har som grund reflektion och diskussion kring interaktionsdesign. Det tredje ger möjlighet att arbeta kreativt med konceptuell design. För alla ämnen gäller att där det är tillämpligt skall påståenden och funderingar styrkas av referenser från kurslitteraturen eller andra källor.

1. Conceptual Design Proposals

Uppsatsen går ut på att skapa en arbetsbok med konceptuella skisser och
tillhörande korta texter. Utöver dessa skall uppsatsen innehålla en övergripande inledning och avslutande diskussion.
Arbetsboken skall bygga på begreppet "Value fiction" som Dunne skriver om i
Hertzian Tales. Science fiction är framtida teknologi som inte finns nu, medan value fiction är värderingar som inte finns nu, men som finns i en möjlig framtid.

Som modell och inspiration för arbetsboken finns artikeln "Alternatives" som behandlats på ett artikelseminarium.

2. Informationsteknik som designmaterial

Den övergripande frågeställningen för detta ämne är vad det innebär det att betrakta IT som ett designmaterial?
För att förstå vad som avses kan det vara bra att fundera över vilka material industridesigners arbetar med och vilka begränsningar och möjligheter som ges av traditionella material såsom trä, glas, metall, textil eller plast.

Möjliga frågor att funder över är t ex

3. Vad är interaktionsdesign?

Interaktionsdesign är ett ungt ämne och det är inte alltid enkelt att definiera vad som gör det speciellt och annorlunda än människa-datorinteraktion eller produkt/industridesign. Fundera utifrån den samlade kunskapen som förmedlats under det gångna året kring denna fråga.

Diskutera också vad som är den relevanta verktygslådan för en interaktionsdesigner, dvs vilka kunskaper som krävs för framgångsrik yrkesutövning inom området.

Omfattning

För uppsatsämne 1 gäller att arbetsboken bör omfatta ungefär 8-10 designskisser. Inledning och avslutande diskussion sammanlagt 2-3 sidor text.

För uppsatsämne 2 och gäller att uppsatsen skall vara 3000+-500 ord. Det är inte meriterande att skriva mer än 3500 ord

Betygsgrunder

Då uppsatsämne 1 skiljer sig ganska markant från uppsatsämne 2 och 3 kommer olika kriterier att användas vid bedömning.
De huvudsakliga kriterierna listas nedan

Uppsatsämne 1

Uppsatsämne 2 och 3

Inlämning

Uppsatsen skall lämnas in i form av en fil på pdf-format. Word-filer godtas ej.
Inläming sker via mail till Olof Torgersson senast 30/5.
Filen med uppsatsen skall vara namngiven efter författare, t ex KalleKarlsson.pdf.

Det finns flera fria verktyg för konvertering till pdf-format, t ex pdf995.
Kontakta kursledningen om ni ändå har problem att konvertera uppsatsen till pdf-format.

Kurshemsida


Senast ändrad: 2005-05-16