Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Utvärdering av projekt

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Allmänt

Syftet med en gemensam utvärdering av projekten är att gå igenom vad det blev av uppslagen som genomfördes medan det ännu är färskt i minnet, samt att ge en möjlighet att få  konstruktiv kritik från personer som är insatta i ämnet och förutsättningarna.

Upplägg

Utvärderingen pågår 3 lektionstimmar vilket ger 15 minuter för varje projekt.  Dessa 15 minuter fördelas så att projektgruppen först får några minuter för att säga vad de själva tyckte, sedan får  2 grupper som skall ha tittat extra på projektet ca 5 minuter var att ge kommentarer.

Att tänka på

Några förslag på saker att tänka på då ni tittar på projekten kan vara:

Alla frågeställningarna kan också användas på de egna projekten

Fördelning

Projekt
Tittar extra på
Colorless
Hug'n Play
Hidden
Gregor
amazething
SwapIT
amazething
Metaxis
Kontra
Hug'n Play
SwapIT
Political DJ
SwapIT
Metaxis
Gregor
Kontra
Colorless
Hidden
Hidden
Gregor
Political DJ
Political DJ
Kontra
amazething
Metaxis
Hug'n Play
Colorless


Kurshemsida


Senast ändrad: 2005-04-27