Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Bok och artikelseminarier

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Artikelseminarium

Sammanlagt kommer 15 artiklar att tas upp under vårens seminarier. Varje grupp kommer under terminens lopp att ansvara för en artikel var och leda ett seminarium på 45 minuter där hela klassen arbetar med denna artikel. De ansvariga för en artikel får själva bestämma om de skall hålla en presentation, om det skall vara diskussionsseminarie i helklass/mindre grupper, eller ännu hellre, om klassen skall arbeta med någon metod eller uppgift relaterad till artikeln. De ansvariga för artikeln skall alltså hålla i undervisningen denna timme.

Detta är en möjlighet att få fördjupa sig i ett relevant ämnet, och ett ypperligt tillfälle att få hela klassen till att brainstorma på och arbeta med de ideér du vill. Utnyttja denna arbetskraft!

Bokseminarium ’Hertzian Tales’ av Anthony Dunne

ISBN 1-874175-27-6

Inför varje seminarium skall alla ha läst de aktuella kapitlen, och en till två grupper skall ha förberett en presentation på vart och ett. På seminariena skall de personer som är ansvariga för dagens kapitel först hålla en presentation, och sedan skall de dela upp sig själva och klassen i grupper och leda gruppdiskussion. Avslutningsvis skall alla grupperna presentera något intressant som kom upp under diskussionerna.

När det gäller att presentera ett kapitel, så är det viktigt att verkligen arbeta igenom avsnitten och följa upp de exempel och det relaterade material som Dunne hänvisar till, och på så sätt demonstrera exempel på det ni talar om. Dessutom är det viktigt att reflektera över det som sägs i boken, och skapa personliga hållningar och kanske t.o.m. egna exempel till det.

Schema artikelseminarium

Tis 25/1 kl. 13-16Artikelseminarium 1

(1) Fogg, BJ (1998). Persuasive Computers: Perspectives and Research Directions. In Proceedings of CHI 1998, pp. 225-232, ACM Press.
(2) Khaslavsky, J., & Shedroff, N. (1999). Understanding the Secuctive Experience. In Communications of the ACM, Vol. 42, No. 5, pp 45-49
(3) Gaver, W. (1991). Technology Affordances. In Proceedings of CHI 1991, pp. 79-84, ACM Press.

Tis 8/2 kl. 9-12 Artikelseminarium 2


(4) Kees Overbeeke, Tom Djajadiningrat, Caroline Hummels, & Stephan Wensveen. Beauty in Usability: Forget about Ease of Use!
(5) Wensveen, S., Overbeeke, K., Djajadiningrat, T. (2000). Touch Me, Hit Me and I Know How You Feel. A Design Approach to Emotionally Rich Interaction. In Proceedings of DIS 2000, pp. 48-52, ACM Press.

Fre 9/2 kl. 9-12 Artikelseminarium 3

(6) Hallnäs, L. & Redström, J. (2002) From Use to Presence; On the Expression and Aesthetics of Everyday Computational Things. ACM Transaction on Computer-Human Interaction (ToCHI), Special Issue on the New Usability. ACM Press
(7) Ehn, P. (2002). Neither Bauhäsler nor Nerd; Educating the interaction designer. Proceedings of Designing Interactive Systems 2002, pp. 19-23. ACM Press.
(8) William W. Gaver, Jacob Beaver, Steve Benford (2003) Ambiguity as a resource for design. Conference on Human Factors in Computing Systems. Proceedings of the conference on Human factors in computing systems Ft. Lauderdale, Florida, USA. Pages: 233 - 240. Year of Publication: 2003

Tis 22/2 kl. 9-12 Artikelseminarium 4

(9) Brygg Ullmer, Hiroshi Ishii, and Dylan Glas mediaBlocks: Physical Containers, Transports, and Controls for Online Media
(10) Scott Brave, Hiroshi Ishii, and Andrew Dahley Tangible Interfaces for Remote Collaboration and Communication. Published in the Proceedings of CSCW, November 14-18, 1998.
(11) Bill Gaver, Heather Martin (2000). Alternatives: exploring information appliances through conceptual design proposals. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems.

Fre 25/2 kl. 9-12 Artikelseminarium 5

(12) Carson Reynolds and Rosalind W. Picard. Designing for Affective Interactions. Proceedings from the 9th International Conference on Human-Computer Interaction, New Orleans, August 2001.
(13) Jenna Burrell, Geri K. Gay, Kiyo Kubo, and Nick Farina. Context-Aware Computing: a test case. Proceedings of the Ubiquitous Computing conference 2002. Gothenberg, Sweden, October 2002. pp. 1-15.
(14) Pengkai Pan, Carly Kastner, David Crow, Glorianna Davenport. M-Studio: an Authoring Application for Context-aware Multimedia. ACM Multimedia 2002, Juan-les-Pins, France, 2002

Schema bokseminarium

Observera att med grupp avses här projektgrupp

Mån 28/2 kl. 9-11.45 Bokseminarium 1

Fre 11/3 kl. 9-12.30 Bokseminarium 2

Kurshemsida


Senast ändrad: 2005-02-24