Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Konceptutställning

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Allmänt

Syftet med konceptutställningen är dels att alla grupper skall vara tvungna att för sig själva tydliggöra vad man vill göra med projektet och dels att vara ett öppet forum för feedback från handledare och studiekamrater från andra grupper.

Varje grupp skall på det sätt man finner mest lämpligt ställa ut något som illustrerar vad man vill göra och om möjligt hur.
Lämpliga sätt att visa upp konceptet kan vara:
Olika former kan naturligtvis kombineras för att uppnå bästa möjliga resultat.

Schema

Kurshemsida


Senast ändrad: 2005-03-01