Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Projektgrupper

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Grupp 1 - Gregor Samsa

Handledare: Olof Torgersson
Projektets hemsida

Grupp 2 - Kontra

Handledare: Morten Fjeld
Projektets hemsida

Grupp 3 - Colourless

Handledare: Morten Fjeld
Projektets hemsida

Grupp 4 - A Maze Thing

Handledare: Staffan Björk
Projektets hemsida

Grupp 5 - Political DJ

Handledare: Olof Torgersson
Projektets hemsida

Grupp 6 - Hidden

Handledare: Staffan Björk
Projektets hemsida

Grupp 7 - Textil 1

Handledare: Eva Eriksson
Projektets hemsida

Grupp 8 - Textil 2

Handledare: Eva Eriksson
Projektets hemsida

Grupp 9 - Textil 3

Handledare: Eva Eriksson
Projektets hemsida

.
Senast ändrad: 2005-02-24