Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

AR Workshop

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Ansvariga för denna workshop som tar upp Augmented Reality (AR), ARToolkit och 3D-modellering är Anders Henrysson och Morten Fjeld. Workshopen bygger på material av Mark Billinghurst.

Material

Program

Måndag 14/2

 9 – 10: Introduction to Augmented Reality (Anders)
10 – 10:30 AR Interface Design Principles (Morten)
10:30 – 12 AR Technologies: Display, Tracking, and Registration (Anders)

Lunch

13 - 14 Content Creation: Demo or individual work with Art of Illusion (Anders)
14 – 17 Hands-on 3D modeling (Art of Illusion) (Anders)

Tisdag 15/2

9 – 10:00 AR Interaction Techniques (Morten)
10 – 10:30 Collaborative AR Applications (Anders)
10:30 – 11:00 Evaluating AR interfaces (Morten)
11 – 12 Research Directions (Anders)

Lunch

13-14 ARToolKit theory (Anders)
14-17 ARToolKit practical experience (Anders, Olof, and Morten)

Förberedelser

Anvisningar för programvara mm som behövs för att aktivt deltagande

Webkamera
För att installera webbkamera behövs en drivrutin. Om du inte hitta denna på din dator ladda då ner filen
Camext30.ax.

DirectShow SDK
Ladda ner och installera.

GLUT
The OpenGL Utility Toolkit (GLUT) laddas lämpligen ner här.

ARToolkit
Ladda ner ARToolkit2.65vrml.zip.
Packa upp  zip-arkivet. Skriv ut filen patterns/pattHiro.pdf.
Kör bin/simple. Om allt fungerar ska du se en blå 3D-kub om du riktar kameran mot mönstret i den utskrivna filen pattHiro.pdf.

Art of Illusion
Programvara för att skapa VRML-filer. Laddas ner från www.artofillusion.org.

MS Visual Studio
För att själv utveckla AR-program behövs MS Visual Studio. Detta ska finnas förinstallerat på de maskiner studenter på MDI/Interaktionsdesign får från IT-universitet


.
Senast ändrad: 2005-02-15