INTERACTION DESIGN : METHODS [idm] 2005
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..project 1
...:..project 2
...:..to discuss
...:..hemtenta
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
...:..schedule IDM + UCPROJEKT 1 - KRITISK KONCEPTDESIGN

Design som identifierar och undersöker problem, inte främst presenterar en lösning.


GRUPP1
Metodreflektion
Bild

GRUPP2
Metodreflektion
Bild

GRUPP3
Metodreflektion
Bild

GRUPP4
Metodreflektion
Bild

GRUPP5
Metodreflektion
Bild

GRUPP6
Metodreflektion
Bild

GRUPP7
Metodreflektion
Bild

GRUPP8
Metodreflektion
Bild

GRUPP9
Metodreflektion
Bild


Uppgift
Ta fram ett designförslag som ställer en fråga, kommenterar eller påpekar något snarare än löser ett problem.

Metorder att använda: Välj ut och genomför 3 av följande metoder:
. Still-photo survey (22)
. Behavior sampling (39)
. Interaction relabelling (Djajadiningrat et. al 2000)
. 6-3-5 (Löwgren och Stolterman 2004 s.96)
. Word-concept association (37)
. Bodystorming (38)
Det är fullt tillåtet att modifiera metoderna men var noga med att ni kan motivera varför.

Utgångspunkt: Välj en sak att utgå ifrån. Alternativen är (dvs ert designförslag kan ställa en fråga utifrån eller kommentera eller påpeka något angående t ex utformningen av eller människors beteende vid/i/på):
. Bankomat
. Webbplats där man bokar/köper något
. Spårvagn
. Kassan på hemköp
. SJ:s biljettautomat på centralstationen

Syfte: Att testa idégenerering med hjälp av olika metoder. Bli mer medveten om hur ett designförslag kan ta form. Tänka kritiskt kring vad man kan förmedla beroende på utformning. Uppvärmning inför projekt 2.

Presentation
Onsdagen 2 nov - Synliggör er process och designförslag med bilder/rörliga bilder/skisser/ljud/text/ord i en av studiorna. Använd vad ni vill, bara ni kan kommunicera er designlösning och i någon mån även er process. Presentationen ska finnas där nästa onsdag kl 9-12 i studiorna och rundvandring sker enligt ett schema där varje grupp har en kvart.


Ni ska även ta ett kort och lämna in: lägg upp valfria föremål på podiet, stig upp på pallen och ta ett kort. Skicka på onsdagen till Hanna hannala[ ]chalmers.se. Fotot kommer att läggas upp här på webben.

Fredagen 4 nov - Skriv ner på ett A4 de fördelar och nackdelar ni märkt av i ert genomförande av metoderna. Om ni modifierade en eller flera metoder, motivera varför. Ta upp vad ni skulle ha velat göra annorlunda i efterhand. Vad tar ni med er angånde idégenerering från detta projekt? Få ner era erfarenheter och lärdomar. (T.ex. hjälpte metoderna er att tänka på saker ni annars kanske inte hade tänkt på? Om inte, har ni något förslag på hur ni tror att ni skulle kunna göra det?) Skicka elektroniskt till hannala[ ]chalmers.se, senast fredagen den 4 november. Era metodkommentarer kommer att läggas upp här på webben.