INTERAKTIONSDESIGN : METODIK 2005
    Inlämningar i metodprojekt 2
Kurswebb |:| Projektbeskrivning
MENYSYSTEMETS NAVIGATION OCH STRUKTUR  Uppgift som pdfGrupp 2

Grupp 3

Grupp 6

Grupp 7

 

Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
 
PERSONALISERING  Uppgift som pdfGrupp 1

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 8

Grupp 9Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss
Metodreflektion

Interaktiv skiss