INTERACTION DESIGN : METHODS [idm] 2005
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..project 1
...:..project 2
...:..to discuss
...:..hemtenta
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
...:..schedule IDM + UC

HEMTENTA

Poängsättning
Hemtentan kommer att rättas och poängsättas utifrån hur du förmedlar din åsikt och ståndpunkt om metodiskt arbete.

Att återge saker som tagits upp under kursen, kurslitteratur eller annat relaterat material kommer ge poäng motsvarande betyg 3/G. Att utöver det föra ett eget resonemang om metodiskt arbete, självständigt reflektera, sätta in kunskaper i nya sammanhang, analysera och förhålla sig till saker som tagits upp under kursen kommer ge högre poäng. Precis som kritisk tänkande, och att ta upp brister och problem med metoder/metodiskt arbete och då framför allt att också komma med egna alternativa förslag på lösningar. Fråga 7 kommer att bedömas utifrån hur relevant jag och Maria tycker frågan och svaret är för kursen.

Hemtentan kan maximalt ge 44p och består av två delar. Den första delen består av två essäfrågor värda 17 p. vardera. Den andra delen består av 5 frågor som ska besvaras kortfattat (värda mellan 1-2.5p vardera, totalt 10p). Det krävs 16p för att få godkänt på del ett och 5p för att få godkänt på del 2. För att få godkänt på hemtentan krävs godkänt på båda delarna.

Referenser
Referera där det är lämpligt! (Dvs när du återger eller vill peka på något som någon annan, eller du själv, redan har skrivit.) Förslagsvis enligt Harvardsystemet såsom QUTs bibliotek beskriver det: http://www.library.qut.edu.au/subjectpath/Harvard.jsp
Inlämning
Hemtantan ska vara inne senast 18.00 den 10 januari 2006. Det är helt ok att lämna in tidigare.

För att underlätta:
+ Döp filen till ditt namn. T ex Johan_Johansson.pdf
+ Skicka den som en bifogad fil i ett mail till Hanna och Maria
     |:|:| hannala[ ]cs.chalmers.se och maria.aresund[ ]tii.se
+ Skriv idm som subject för mailet, för då filtreras det rätt i mailskörden.

Frågor
Hanna kommer finnas tillgänglig för frågor tisdagen den 6 dec på it-universitetet. Skicka därefter frågor via mail.