INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:Technology Research

Här är resultaten som redovisades den 16 november:

Grupp 1 - IT-textilier
Grupp 2 - Pulsmätare
Grupp 3 - Framtidens pekskärmar?
Grupp 4 - Iris-scanning
Grupp 5 -
Grupp 6 - Anoto
Grupp 7 - Gassensorer
Grupp 8 - Ljudvågor
Grupp 9 -
Grupp 10 - Trycksensorer


Uppgift

Varje grupp ska redovisa sin tech research uppgift, i form av en en webbsida, den 16 november. URL till webbsidan ska mailas till peterlj [] cs.chalmers.se senast kl 24.00 den 15 november.

Uppgiften går ut på att ni ska leta efter någon intressant och relevant teknik som har att göra med Ubiquitous Computing på ett eller annat sätt. Ni kan leta på nätet, i tidningar, böcker, eller vad ni vill. På webbsidan ska ni presentera dels själva tekniken, dels ideer kring användningen av tekniken; vad man kan ha den till. Om det är relevant så ska det finnas med länkar till tillverkare, programkod, andra projekt där tekniken använts, osv. Ni ska nämna några för- och nackdelar med den teknik ni presenterar och möjliga alternativ som kanske passar bättre ur någon viss aspekt. Centralt för uppgifter är att ni ska hitta exempel och idéer som handlar om icke-traditionell datoranvändning, dvs det ska inte handla om att använda en PC inomhus vid ett skrivbord för ordbehandling, surfa på nätet eller att spela traditionella datorspel.

Exempel på vad man kan undersöka

  • Specifika sensorer, t.ex. accelerometer, gyroskop
  • Sensorer för ett särskilt ändamål, t.ex. biosensorer som mäter fysiologiska signaler (kanske primärt för medicinska ändamål), eller sensortekniker för biometri (identifiering av personer genom t.ex. fingeravtryck, iris-scanning, röstprofil, gångstil, etc).
  • Teknik som kan användas för att stödja en viss typ av aktivitet, t.ex. dans, musik eller annat uppträdande på en scen, eller kanske stöd för vissa elitidrottare. Kanske system som kan användas för att detektera känslomässiga tillstånd hos personer.
  • Outputenheter (aktuatorer) kopplade till t.ex. ett visst sinne, som lukt, hörsel, känsel, etc. Eller aktuatorer som är avsedda att fungera i en viss miljö, t.ex. att kunna användas i skidbacken (med vantar och mössa på), i starkt solljus eller under vattnet. Det kan även handla om outputenheter som har en annan skala än vad som är vanligt idag, som t.ex. Blinkenlights, eller varför inte ett system som utnyttja gatubelysningen eller elektroniska vägskyltar för att förmedla information på något sätt. Kanske kan det vara system för att projicera budskap på lågt liggande moln om kvällarna...
  • Det kan även handla om kommunikationstekniker, t.ex. radiobaserade trådlösa system som Bluetooth eller ZigBee, men det kan liga gärna handla om data som kodas in i en ljudström och skickas t.ex. via FM-bandet i en vanlig radiosändning men som kan avkodas av en dator, eller varför inte studera Body area networks, dvs system som utnyttja människokroppen som databuss.
  • Det kan även handla om någon produkt som finns på marknaden idag och som ni "dissekerar" och beskriver, eller kanske hittar på alternativa användningsområden för.
  • Ytterligare ett exempel är energiförsörjning, där ni t.ex. kan undersöka olika slags batterier, bränsleceller, eller sätt att fånga upp energi från omgivningen (se t.ex. Energy Harvesting) eller mänskliga aktivitetet.

Har ni funderingar på detta så kontakta Peter Ljungstrand.

Det är inte meningen att ni ska lägga flera dagar på denna uppgift, utan snarare ett par timmar maximalt.


Se denna sidan på ITP för att få lite mer idéer om vad det kan handla om.