INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:


ARTIKELSEMINARIER

Syftet med dessa seminarier är att få en breddad kunskap om vad ubiquitous computing innebär samt att ge möjlighet för diskussion kring grundläggande tankar och begrepp. Alla skall bilda grupper om ca 3-4 personer och skriva upp sig på en artikel och en tid för varje tillfälle. Gruppen skall gemensamt presentera en artikel inför varje tillfälle. Denna presentation ska inte enbart återge vad som sägs i artikeln utan även sätta innehållet i relation till övergripande idéer
inom området ubiquitous computing. Ni bör relatera till idéer från delar av den obligatoriska litteraturen för kursen. Det är givetvis även en god idé att lägga lite tid på att söka runt på nätet efter ytterligare information på samma tema eller som på något annat bra sätt kan komplettera er presentation. 

Varje grupp förväntas hålla en informell presentation i ca 10 minuter. Efter detta finns det tid för diskussion i ca 10 minuter. Alla skall ha läst igenom alla fem artiklar inför varje tillfälle. Varje person skall tänka ut en lämplig diskussionsfråga per artikel, dvs sammanlagt 5 frågor, och dessa skall sändas in till seminarieledare senast fredagen
den 3 innan.


Seminarietillfälle 1, 19 november. Ansvarig lärare: Eva Eriksson

Artikel 1
Steve Mann "Wearable computing: A first step towards Personal Imaging" http://www.ece.umd.edu/courses/enee759m.S2002/papers/mann1997-computer30-2.pdf

Artikel 2
Langheinrich "Privacy by Design - Principles of Privacy-Aware Ubiquitous Systems"
http://www.vs.inf.ethz.ch/res/papers/privacy-principles.pdf

Artikel 3
Paul Dourish "What we talk about when we talk about context"
http://www.ics.uci.edu/~jpd/publications/2004/PUC2004-context.pdf

Artikel 4
"Familiar strangers" http://delivery.acm.org/10.1145/990000/985721/p223-paulos.pdf?key1=985721&key2=9402210011&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=30819748&CFTOKEN=66923112

Artikel 5
Donald Norman, "Emotion & attractive" http://delivery.acm.org/10.1145/550000/543435/p36-norman.pdf?key1=543435&key2=1803210011&coll=ACM&dl=ACM&CFID=30897607&CFTOKEN=41966616Seminarietillfälle 2, 6 december. Ansvarig lärare: Magnus Nilsson

Artikel 1
Lars Erik Holmquist, Hans-Werner Gellersen, Gerd Kortuem, Albrecht Schmidt, Martin Strohbach, Stavros Antifakos, Florian Michahelles, Bernt Schiele, Michael Beigl, Ramia Mazé: Building Intelligent Environments with Smart-Its IEEE Computer Graphics & Applications, January/February 2004, pp 56-64.
http://www.viktoria.se/fal/publications/2004/smart-its_cga.pdf

Artikel 2
K. Van Laerhoven, N. Villar, A. Schmidt, H.-W. Gellersen, M. Håkansson, and L. E. Holmquist. "Pin&Play: The Surface as Network Medium" In IEEE Communications Magazine, April 2003, Vol.41 No.4., ISSN: 0163-6804, IEEE  Press, pp. 90-96.
http://www.equator.ac.uk/PublicationStore/ieeecomm_2003.pdf

Artikel 3
Park, S. H., Won, S. H., Lee, J. B., Kim, S. W., "Smart home - digitally engineered domestic life", Personal and Ubiquitous Computing, Volume 7, No 3-4, pp. 189 - 196, Springer-Verlag London, July 2003
http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=950511&type=pdf&coll=GUIDE&dl=ACM&CFID=32104869&CFTOKEN=48177465

Artikel 4
Schmidt, A. Implicit Human Computer Interaction Through Context. Personal Technologies, Volume 4(2&3), June 2000. pp191-199.
http://www.comp.lancs.ac.uk/~albrecht/pubs/pdf/schmidt_pete_3-2000-implicit-interaction.pdf
 
Artikel 5
Chalmers M, MacColl I, ( 2003 ) Seamful and Seamless Design in Ubiquitous Computing. Technical Report Equator-03-005, Equator
http://www.equator.ac.uk/PublicationStore/2003-chalmers.pdf