INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:SCHEMA med inlämningar och läsanvisningar
Läsanvisningar kommer att läggas upp innan kursstart.

28 okt TORSDAG
09.00-12.00 Introduktionsföreläsning. Utlämning av artiklar. Plats: von Neumann
13.00-15.00 Gästföreläsning med Sören Lauesen från IT-universitetet i Köpenhamn (gemensamt för hela IT-univ). Plats: Torg 2, plan 2.

1 nov MÅNDAG
09.00-12.00 Föreläsning, elektronik mm. Lokal: von Neumann
13.00-16.00 Övningar och videovisning/seminarium. Pass 1/3.

2 nov TISDAG
09.00-12.00 Övningar och videovisning/seminarium. Pass 2/3.
13.00-16.00 Övningar och videovisning/seminarium. Pass 3/3.

Måndag 1 nov och tisdag 2 nov kommer vi att genomföra tre parallella övningar, med en tredjedel av klassen i varje övning åt gången. De tre övningarna är Lego-robotar, praktisk elektronik, samt videoseminarium.

Dessa artiklar ska läsas inför videoseminariet:

Mark Weiser, The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American, pp. 94-10, September 1991.
Ishii, H. and Ullmer, B., Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms, in Proceedings of Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '97), (Atlanta, March 1997), ACM Press, pp. 234-241.
Bill Buxton. Less is More (More or Less): Uncommon Sense and the Design of Computers. In P. Denning (Ed.), The Invisible Future: The seamless integration of technology in everyday life.  New York:  McGraw Hill, 145 – 179. 2001.

4 nov TORSDAG
09.00-10.00 Föreläsning, om microcontrollers och BX-24 (von Neumann)
10.00-11.00 Övning med BX-24 (studion)
11.00-12.00 Föreläsning om sensorer och aktuatorer (von Neumann)
13.00-14.00 Demonstration av sensorer och aktuatorer (studion)
14.00-16.00 Övning med BX-24 och sensorer (studion)

8 nov MÅNDAG
11.00-12.00 Muntlig redovisning av inspirationsposters i studion. 5 minuter per grupp.
14.00-15.00 Förevisning och demonstration av sensorer, aktuatorer, kommunikationsutrustning, energikällor samt datorplattformar, i studion.

9 nov TISDAG
Muntlig redovisning av projektförslag. Plats: Torg 3 (plan 3 på ITuniv)
09.00-11.00 Grupp 1-5 redovisar. 10 min presentation + 5 min diskussion.
11.00-12.00 Grupp 1-5 får feedback från samtliga lärare och handledare, gruppvis. Grupp 6-10 har ledigt denna timme.
13.00-15.00 Grupp 6-10 redovisar. 10 min presentation + 5 min diskussion.
15.00-16.00 Grupp 6-10 får feedback från samtliga lärare och handledare, gruppvis. Grupp 1-5 har ledigt denna timme.

11 nov TORSDAG
STIMDI'04. Hela dagen pågår STIMDIs årliga konferens med föreläsningar, seminarier och mingel, här på IT-universitetet. STIMDI är Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-dator interaktion. Det bjuds även på gratis lunch för medlemmar, och det är gratis att bli medlem (se STIMDIs webbsida). Detta arrangemang är inte en del ar denna kurs och inte på något sätt obligatorisk, men vi rekommenderar er varmt att deltaga. Detta är ett bra tillfälle att knyta kontakter med företag, organisationer och andra personer som är verksamma inom MDI/Interaktionsdesignområdet, inte minst med tanke på framtida exjobb och anställningar.

12 nov FREDAG

lnlämning av skriftligt projektförslag. Skicka PDF eller Word-fil via email till peterlj [] cs.chalmers.se, senast kl 24.00. Läs här om vad som bör ingå i projektförslaget.


15 nov MÅNDAG
lnlämning av tech research assignment i form av en webbsida. URL skickas via email till peterlj [] cs.chalmers.se, senast kl. 24.00.

16 nov TISDAG
09.00-10.00 Muntlig redovisning av tech research assignment. 5 minuter per grupp. Plats: von Neumann

18 nov TORSDAG
Inlämning av diskussionsunderlag för artikelseminarium 1, via mail senast kl 24.00. Skickas till Eva Eriksson (eva.eriksson [] cs.chalmers.se).

19 nov FREDAG
08.00-10.00 Artikelseminarium 1, tillfälle 1. Plats: Grace Hopper
10.00-12.00 Artikelseminarium 1, tillfälle 2. Plats: Erik Stemme
13.00-15.00 Artikelseminarium 1, tillfälle 3. Plats: Grace Hopper

25 nov TORSDAG
13.00-15.00 Gästföreläsning med Morten Fjeld från Chalmers. Morten pratar om the Usability of Tangible User Interfaces. Plats: von Neumann

2 dec TORSDAG
13.00-15.00 Gästföreläsning med Lars Jessen, tidigare student på MDI-ID under 2002-2003. Lars arbetar idag på designbyrån Digit i London, speciellt med ett projekt som kallas Digit Feed, som har mycket med Ubicomp att göra. Lars kommer att berätta om ett antal av sina tidigare projekt, och om hur Digit använder datorteknik som designmaterial i reklam- och marknadsföringssammanhang.
Plats: Erik Stemme

3 dec FREDAG
Inlämning av diskussionsunderlag för artikelseminarium 2 via mail, senast kl 24.00. Skickas till Magnus Nilsson (it1ilma [] ituniv.se).

6 dec MÅNDAG
08.00-10.00 Artikelseminarium 2, tillfälle 1. Plats: Grace Hopper
10.00-12.00 Artikelseminarium 2, tillfälle 2. Plats: Erik Stemme
13.00-15.00 Artikelseminarium 2, tillfälle 3. Plats: Erik Stemme
Inlämning av utkast till personlig uppsats, anonymt. Texten ska vara på mellan 1000 och 1500 ord. Detaljer om hur inlämningen går till kommer senare.

10 dec FREDAG
Inlämning av reviews på tre andra utkast till personliga uppsatser, anonymt. Detaljer om hur inlämningen går till kommer senare.

17 dec FREDAG
10.00-16.00 Muntlig slutredovisning av projekten inför klassen och inbjudna gäster. Plats: Torg 2 (plan 2 på ITuniv).

22 dec ONSDAG
Deadline för (elektronisk) inlämning av projektdokumentation, i form av en webbsida. Maila URL för webbsidan till peterlj [] cs.chalmers.se. Det är helt OK att lämna in några dagar tidigare om man vill.

JULLOV

13 jan TORSDAG
Personlig uppsats lämnas in via mail till peterlj [] cs.chalmers.se, senast kl. 24.00.

14 jan FREDAG
Eventuellt vetenskaplig artikel (s.k. paper) lämnas in via mail, senast kl. 24.00 , till peterlj [] cs.chalmers.se (endast om gruppen aspirerar på maxbetyg).

Vid lämpligt tillfälle, ca 2-3 veckor efter sista inlämning, kommer ni att få möjlighet att få gruppvis och personlig feedback på era prestationer under kursen. Vi kommer att redogöra för de betyg vi tänkt sätta, med motivering, men innan det rapporteras in formellt så att ni har möjlighet att ifrågasätta betyget (måste i så fall motiveras mycket väl).