INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:

ÖVNINGAR

Under första delen av kursen kommer ni att genomföra ett antal kortare övningar. för att introducera er till teknik och idéer som ni kommer att  ha nytta av senare i kursen.

Övning med Lego Mindstorms-robotar


Övning i praktisk elektronikkonstruktion

Videovisning och seminarium

Microcontrollern BX-24 samt sensorer och aktuatorer