INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:LITTERATUR


Rekommenderad kursbok är Physical Computing av Dan O'Sullivan och Tom Igoe, Thomson Course Technology, Boston, MA, USA, June 2004. ISBN: 159200346X

Sök efter boken på bokkap.se
Sök efter boken på bokfynd.nu
Sök efter boken på bokpris.com


Dessa artiklar ska läsas inför videoseminariet:

Mark Weiser, The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American, pp. 94-10, September 1991.
Ishii, H. and Ullmer, B., Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms, in Proceedings of Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '97), (Atlanta, March 1997), ACM Press, pp. 234-241.
Bill Buxton. Less is More (More or Less): Uncommon Sense and the Design of Computers. In P. Denning (Ed.), The Invisible Future: The seamless integration of technology in everyday life.  New York:  McGraw Hill, 145 – 179. 2001.

Ytterligare artiklar tillkommer till artikelseminarierna. Förutom detta kommer ni att bli tilldelade mer litteratur i samband med handledning. Vilka böcker och/eller artiklar det handlar om beror på ert projekt.

Fler artiklar för seminarierna finns på den webbsidan.