INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:


INSPIRATIONSPOSTER

Uppgiftsbeskrivning
Meningen är att alla i klassen skall förmedla och dela med sig av inspiration till de andra. Uppgiften är att i grupper besöka en inspirerande plats och hämta inspirationamaterial därifrån. Som hjälp för diskussion och för att träna sig i att använda olika perceptioner erhålles en lista med frågeställningar som kan besvaras eller vara underlag för nya frågor, men de skall i vart fall reflekteras över. Materialet som samlas in kan vara digitala bilder som printas i färgprintern i studion, det kan vara fysiska saker, egna skisser, betraktelser eller reklam, ljud, och allt skall fästas på ett stort papper (presentationsblock) och denna poster skall placeras synligt på väggen i studion. Är det svårt att presentera viss typ av material på postern (ljud eller video kanske), så kan presentationen kompletteras med en webbsida. I så fall ska URL:en till webbsidan stå på postern. Materialet skall sedan presenteras i studion för hela klassen måndagen 8 november mellan kl 11 och 12. Varje grupp får 5 min på sig.

Frågeställningar att reflektera över på platsen:
 - Vad är det första ni associerar till den här platsen?
 - Vad är det första man ser på den här platsen?
 - Vilka sociala aspekter finns i denna plats?
 - Vilka fysiska aspekter finns i denna plats?
 - Vilka digitala aspekter finns i denna plats?
 - Vad finns det här som inte är synligt?
 - Vad är specifikt med denna plats?
 - Vad är karakteristiskt för denna plats?
 - Vad har du för relation till denna plats?
 - Om det skulle ske något oväntat på denna plats, vad skulle det kunna vara?
 - Vilka material finns på denna plats?
 - Vad saknas på denna plats?
 - Vilka människor finns här?
 - Hur interagerar människor med varandra här?
 - Vad finns det för spår på den här platsen?
 - Vad tänker ni om platsen när ni lämnar den?

För inspirationsposter uppgiften gäller följande för grupp och plats:
Grupp 1. Akutmottagning på östra eller sahlgrenska sjukhuset
Grupp 2. Ett varv nere i hamnen och andra hamnmiljöer
Grupp 3. Lekplats/lågstadieskola
Grupp 4. 5:ans shoppingcenter (Nordstan)
Grupp 5. Volvo fabriker, område och Volvo museum (till en grupp med bil)
Grupp 6. En stor byggarbetsplats, tex tunnelbygget eller utanfør Nefertiti
Grupp 7. Röhsska museet
Grupp 8. Stadsbiblioteket
Grupp 9. Ett torg i staden
Grupp 10. Gym och simhall på Valhalla