INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:


INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 6p.


Kursen ges av ID|C (Interaction Design | CHALMERS) på datavetenskap, Chalmers. Kursen hålls på it-universitet i Göteborg som en del av MDI / Interaktionsdesignprogrammet.


Mål och syfte
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för centrala frågeställningar inom interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om prototyputveckling och utvärdering av prototyper, samt hur hårdvara, mjukvara och andra material samverkar i designen av datorsaker. Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign. Vi kan betrakta datorteknik som ett nytt designmaterial som, precis som andra nya material tidigare, ger oss nya möjligheter att utforma föremål och miljöer; datorer ”överallt” (ubiquitous computing) i vår omgivning delvis osynliga för oss som användare. Kursen ger en översikt över ubiquitous computing med fokus på egenskaper hos, och möjligheter med, datorteknik som designmaterial, samspelet mellan datorteknik och andra designmaterial, användning av sensorer och elektronik för design av gränssnitt som inte bygger på skärm, tangentbord, etc. Kursen är uppbyggd kring ett längre projekt inom området med ett par inledande kortare övningar. Praktiskt projektarbete i studiomiljö kompletteras med översiktsföreläsningar och workshops.


Vi som ger kursen
Kursansvarig: Peter Ljungstrand |:|:| peterlj[ ]cs.chalmers.se
Examinator: Staffan Björk |:|:| staffanb[ ]cs.chalmers.se
Interaktionsdesignhandledare: Johan Bergsten, Eva Eriksson, Cecilia Eriksson, Mattias Ludvigsson, Magnus Nilsson och Samuel Palm
Teknikhandledare: Daniel Eriksson, Anders Ernevi och Fredrik Kronhamn