MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Projektkurs vt-04

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 Senaste uppdatering

Länk (powerpointfil på 28 Mb!) till presentation av Henrik Erbeus från Lots Design.

Kursinformation

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för central gestaltningsproblematik inom interaktionsdesignområdet genom träning i praktiskt designarbete.

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Projektkursen organiseras som ett terminslångt projekt på halvfart. Projektarbetet utförs i grupp i studiomiljö med tillgång till handledning och kan resultera i såväl prototyper som i rent koncepuell design. Innan projektarbetet påbörjas ska ett projektförslag inlämnas och godkännas av handledare. Kursen förutsätter förmåga till - och intresse för - självständigt designarbete i studiomiljö.

Kursansvar:

Staffan Björk

Handledning:

Staffan Björk, Jennica Falk, Magnus Nilsson

Handledning sker varje måndag 13.00-15.00 samt onsdag 13.00-16.00 i studiorna om inget annat anges i schemat.

Upplägg:

Kursen består av fyra delar:
(i) Föreläsningar och seminarier
(ii) Workshops för att få praktisk erfarenhet
(iii) Genomförande av projekt som ska presenteras två gånger, en gång under en kort tid för ett slutet sällskap, en gång under en period av flera dagar för allmänheten
(iv) Skapandet av webbsidor som dokumenterar övningarna och projektet i formen av en designportfolio

Examination:

För att bli godkänd på krävs:
(i) obligatorisk närvaro vid föreläsningar, workshops och seminarier
(ii) godkänt betyg på utställningarna
(iii) godkänt betyg på muntliga redovisningar (konceptredovisning och utvärdering)
(iv) godkänt betyg på personlig uppsats
(v) godkänt betyg på designuppsats
(vi) godkänt betyg på på projektrapporten
(vii) godkänd projektwebbplats
(viii) godkänt genomförande av artikelseminarie

Preliminärt schema

Föreläsning sker i von Neumann i Patriciahuset och handledning och projektarbete i de studior MDI/ID har i samma hus.

Handledning sker varje måndag 13.00-15.00 samt onsdag 13.00-16.00 i studiorna om inget annat anges i schemat.

Vecka Aktivitet
4 19/1 mån 10.00-12.00 Introduktionsföreläsning (von Neumann) [Powerpoint presentation]
21/1 ons 14.00-16.00 Genomgång av uppgifter och krav i kursen (von Neumann) [Powerpoint presentation]
5

26/1 mån 10.00-12.00 Presentation av erfarenhet från tidigare projektutställningar (Grace Hopper)
28/1 ons 10.00-12.00 Artikelseminarie 1 & 2 (Bill Gates i Santos-huset)

10:00-10:45: Grupp 4 leder diskussion om artikelpar 2
11:00-11:45: Grupp 1 leder diskussion om artikelpar 4
30/1 fre 11.00-12.00 Bokning till workshoptillfälle 1 (lärarrummet)
Konceptutveckling
6 2/2 mån 10.00-12.00 Artikelseminarie 3 & 4 (Grace Hopper)
10:00-10:45: Grupp 5 leder diskussion om artikelpar 11
11:00-11:45: Grupp 3 leder diskussion om artikelpar 12
4/2 ons Workshoptillfälle 1 (rumsinformation beroende på workshop)
Konceptutveckling
7 9/2 mån 10.00-12.00 Artikelseminarie 5 & 6 (Grace Hopper)
10:00-10:45: Grupp 2 leder diskussion om artikelpar 8
11:00-11:45: Grupp 7 leder diskussion om artikelpar 3
9/2 ons 13.00-15.00 Frivilligt föreläsningstillfälle om att skriva och exjobb [Powerpoint presentation]
11/2 ons 10.00-12.00 CHARM: Inget lektionstillfälle
Konceptutveckling
8 16/2 mån 10.00-12.00 Artikelseminarie 9 (Grace Hopper)
10:00-10:45: Grupp 6 leder diskussion om artikelpar 5
Konceptutveckling
9

23/2 mån
09.00-12.00 Presentation av konceptförslag (Torget Patricia)
13.00-15.00 Handledning

25/2 ons
Projektarbete och extra handledning (10:00-16:00)

10

1/3 mån
Projektarbete och extra handledning (10:00-15:00)

3/3 ons
Projektarbete och extra handledning (10:00-16:00)

11

8/3 mån
10.00-12.00 gästföreläsning: Lars Hallnäs - Estetiska aspekter på interaktionsdesign (Grace Hopper)
13.00-15.00 Handledning

12 15/3 mån 10.00-15.00 Dagsutställning av projekt för inbjudna gäster (Torget Patricia)
18/2 tors 18.00-20.00 Gästföreläsning av Johan Person - No PicNic (torget Patricia) [Powerpoint presentation - OBS 12 Mb]
Utvärdering av projekt
13 Utvärdering av projekt
14 29/3 mån 9.00-12.00 Presentation av utvärdering, slutsatser och planering för fortsatt arbete (Torget Patricia)
31/3 ons 10.00-12.00 Genomgång av praktiska detaljer för offentliga utställningen (von Neumann)
2/4 fre 23:59: Deadline för inlämning av designuppsats.
2/4 fre 12.00 Bokning till workshoptillfälle 2 (lärarrummet)
Projektarbete
15 Påsklov
16 14/4 ons Workshop tillfälle 2 (rumsinformation beroende på workshop)
Henrik Erbeus presentation (powerpointfil på 28 Mb!) från Lots Design
Projektarbete  
17 21/4 ons 13.00-16.00: Artikelskrivar-workshop
Projektarbete  
18 Projektarbete  
19 Projektarbete  
20 Preliminär vecka för offentlig utställning 
21 (Preliminär planering) Skrivarstuga: en uppföljning av artikelskrivar-workshopen
22

26/5 ons 12.00: Deadline för inlämning av projektrapport och personlig uppsats.

Avslutningsfestligheter i PLAY's lokaler. Välkommen runt klockan 18:00!!

Utställning

Den slutna utställningen kommer äga rum måndagen den 15/3 i IT-universitetets lokaler på Lindholmen. Detaljer för den offentiliga utställningen är ännu inte helt fastställda men kommer vara en del av vetenskapsfestivalen (del av allmänhetens program som pågår den 7 - 16 maj, dock kommer inte utställningen nödvändigtvis pågå hela tiden) och äga rum på Göteborgs Stadsmuseum.

Nu finns siten: http://www.designexe.se/ där de 7 projekten finns beskrivna.

Länk till relevanta utställningar i göteborgsområdet som går under tiden kursen pågår. Observera att dessa utställningar inte nödvändigtvis ställer ut objekt som besökare ska kunna interagera med och de därför har begränsad funktion som jämförelseobjekt.

Projektet

Mälet med projektet är att utveckla ett IT-system eller IT-artefakt som vars användning ska kunna observeras från Mariaplan. Systemet eller artefakten ska vara utformad för att användare ska vara fysiskt nära det (dvs. inte rena övervakningssystem och dylikt) och måste exekvera kod.

Mariaplan nås via spårvagn 3 eller 11. Karta över området kan fås från www.eniro.se.

Artikelseminarier

Varje artikelseminarie består av en diskussion kring två artiklar (en artikel i ett undantagsfall). Diskussionen leds av en grupp per seminarie som ska ha förberett diskussionsfrågor. Att fokusera på en specifik aspekt av artiklarna (t.ex. hur de skiljer sig, hur de liknar varandra, hur de kompletterar varandra, eller hur de har påverkat varandra) uppmuntras. Övriga grupper förväntas delta aktivt i diskussionen för att besvara presentatörernas frågor.

Varje seminarie varar 45 minuter.

Länk till valbara artikelpar.

Designuppsats

Designuppsatsen ger er möjlighet att utforska två infallsvinklar av interaktionsdesign. Uppsatsen ska vara 5000 +-500 ord (bilder uppmuntras men räknas inte) och temat ett av följande:

  • Design for Usability vs. Design for Social Use
  • Design for Usability vs. Speculative Design
  • Design for Usability vs. Critical Design
  • Design for Usability vs. Design for Aesthetic Expression
  • Design for Usability vs. Design for Enjoyment and Entertainment

Uppsatsen ska hålla forskningskvalitet gällande språk och hänvisning till relevant arbete. Det uppmuntras att relatera sin diskussion till litteraturen från seminarierna men självständig litteratursökning skall göras. Designuppsatsen ska inrapporteras via portfolion med deadline klockan 23:59 fredagen den 2 april. Nu finns det mer information angående riktlinjer för designuppsatserna.

Projektrapporten

Projektrapporten ska beskriva projekts planering och genomförande och innehålla referenser till relevanta metoder, teorier och tidigare arbete samt kritisk diskussion kring hur projektet har genomförts. Uppsatsen ska vara 3000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte.

Den rapporten ska inrapporteras via portfolion och har deadline onsdagen den 26:e maj klockan 12.00.

Personlig Uppsats

Den personliga uppsatsen ger er chans att vidare utveckla eller fördjupa er i någon aspekt av projektet. Uppsatsen ska vara lika lång som projektrapporterna (3000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte) och ämnet ska muntligt godkännas av någon av föreläsarna.

Den personliga uppsatsen ska inrapporteras via portfolion och har samma deadline som projektrapporten (onsdagen den 26:e maj 12.00).
 

©2004 id|c
 
y>> ©2004 id|c
 
y>>