MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Regler för inköp av material
 
I kursen vid ett antal olika tillfällen behöver din grupp köpa in material som inte finns i verkstaden eller någon av studiorna. Vid sådana inköp skall följande regler beaktas

  • Varje grupp har en egen totalbudget på 1500 kr för inköpa av material som inte finns men som behövs.
  • För ett få ekonomiskt ersättning av inköp MÅSTE ett kvitto med vara, pris och moms.
  • Redovisaning av utgifter sker till kursansvariga på särskild blankett närmast påföljande fredag.
  • Måndag och onsdag eftermiddagar kommer kursansvariga att sammanställa och skicka in beställningar om så behövs till ELFA och Farnell.
  • Om ert projekt kräver material som kostar mer än gruppbudgeten tillåter ta då upp detta med kursansvariga vid första bästa tillfälle.

TIPS: Tänk på att det kan ta lång tid att får speciella saker levererade, räkna med minst en vecka om det inte är något från stora levereantörer som ELFA eller Farnell. Även desa kan ha slut på lagret. Vissa specialkomponenter kan ta mycket lång tid att få, veckor och månader. Var därför noggrann att kontrollera leveranstid vid förfrågan eller order.

©2003 id|c