MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 
Riktlinjer för projektrapport i Ubicomp-kursen.

Syftet med projektrapporten är att relativt ingående beskriva ert projekt; hur ni tänkt och resonerat, vad ni gjort och vad ni slutligen kom fram till. En person med liknande bakgrund och kunskaper som ni själva ska kunna förstå syftet med projektet och mer eller mindre kunna återskapa det med hjälp av er dokumentation.

Förra och förrförra årets projektrapporter kan ge viss vägledning.

Detta bör finnas med i rapporten:

  • Kort sammanfattning på svenska samt abstract på engelska.
  • Bakgrundsinformation och motivation. Var har ni hämtat inspiration? Har ni baserat eller förankrat era idéer i annan forskning? Kort beskrivning av detta, referenser samt länkar till var man kan hitta mer information.
  • Scenario och tänkt användargrupp för ert system. Om ni gjort en videofilm, slideshow med bilder eller liknande ska de finnas med.
  • Metod. Hur har ni gått tillväga för att dels få fram era idéer och hur har ni sedan realiserat den idé ni valt?
  • Teknisk beskrivning med förklaring av ingående komponenter, kopplingsschema för elektronik, i förekommande fall förklaring av algoritmer samt källkod som zip-fil. Länkar till tillverkare/leverantörer/datablad av ingående komponenter eller teknik som ni baserat ert projekt på eller använt er av.
  • Utvärdering av er idé/prototyp skall redovisas.
  • Diskussion och reflektion på ert projekt.

Detta är inte en kurs i webbdesign och ni kommer inte att betygsättas utifrån hur snygga webbsidor ni gör. Dock uppmanas ni att utnyttja mediet (webben). Skriv inte en vanlig text som ni bara formaterar som HTML, utan använd länkar till andra relaterade siter, bilder, osv där det passar. Ha inte allt för långa sammanhängande texter utan dela hellre upp texten i mindre paragrafer.

Rapporten skall ligga som en del i portfoliorna för deltagaran i varje projekt(det räcker med att de faktiska filerna finns hos en men de andra skall ha länkat till dessa). Deadline är fredag den 19:e december, kl 18:00. Om något bedöms väsentligt saknas i dokumentationen kommer ni att få retur. När ni uppdaterat er portfolio meddela då detta till kursansvariga.

Denna rapport skall inte vara samma som i Designmetodikkursen. I Designmetodikkursen skall ni behandla ert val av metodik, i denna kurs valet av design.

©2003 id|c