MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Riktlinjer för projektförslag för UbiComp-kursen

Vad, varför och hur.

Följande saker skall finnas med i er projektbeskrivning:

  • Ett namn på projektet (titel)
  • Beskrivning av er idé eller koncept, motivera ert val samt ge en kort bakgrundsbeskrvinign. Här kan ni t.ex. nämna relaterad forskning/projekt/idéer som ni känner till, tänkt användargrupp och ett kort användningsscenario.
  • Beskriv vad ni tänkt att bygga/göra och hur ni planerar att realisera er idé.
  • Är er idé beroende av någon speciell teknik beskriv i så fall detta i mer detalj. Detta gäller främst sådant som är svårt att få tag i, dyrt, krångligt eller på annat sätt en aningen osäkert.
  • Ge förslag på kriterier som passar för att avgöra hur väl ni lyckats med ert projekt.
  • En tidsplan för när ni tänker genomföra de olika delarna i ert projekt. Ange viktiga milstolpar, när de olika momenten skall vara genomförda, tex. användarstudie, teknikutveckling, utvärdering, dokumentation etc. Ta gärna med också hur ni tänker dela upp arbetet inom gruppen.
 
Här finns tidigare projektförslag från år 2001 respektive 2002.

Här finns de slutliga projektrapporterna från år 2001 respektive 2002.


©2003 id|c