MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 
Instruktion personliguppsats

Uppsatsen ska handla om ubiquitous computing i allmänhet och/eller projektet ni arbetat med. Ni bör åtminstone anknyta till ert projekt även om det inte är huvudtemat i uppsatsen. Ni får gärna diskutera utifrån er tidigare utbildning och/eller personliga intressen, men det är inte ett krav.

Det finns ett par olika syften med uppsatsen:

  • Det ska vara ett komplement till grupprapporten som beskriver själva projektet. I den rapporten beskrivs gruppens syn på det ni gjort; här finns mer utrymme för era personliga synpunkter och tankar.
  • Det ska finnas mer underlag för personliga betyg. Vissa personer syns och märks mer än andra. Även de som behöver lite mer tid på sig att uttrycka sig ska ha möjlighet till detta.
  • Att tvinga er till att reflektera lite över kursen som varit. Ofta rusar man bara från en kurs till en annan efter att tentan är avklarad. Även om ni inte kommer att hinna tänka färdigt alla tankar innan ni lämnar in uppsatsen är förhoppningen att skrivandet sätter igång en del tankeprocesser, som på sikt mognar och leder till ökad insikt och kunskap om vad interaktionsdesign är. Och det är ju egentligen därför ni är här, för all lära er mer om detta.

Ni får gärna ha med referenser till andra projekt och artiklar om ni vill och det passar in i er uppsats, men det är inget krav alls. Vill ni bara skriva utifrån era egna tankar så gör det.

©2003 id|c