Click here to start

Table of contents

Slide 1

Slide 2

Säker el

Säkerhet

Elektricitet

Komponenter

Vattenledningsmodel

Motstånd

Färgkoder

Kondensator

Spole

Diod

Transistor

Integreradkrets

Bennumrering

Praxis

Lödning

Att tänka på vid lödning

Lödning film

Mer att tänka på

Experimentplatta

Praktiska övningar

Author: Karl-Petter Åkesson