MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Denna instruktion går igenom steg för steg hur man bygger en enkel ljuddetektor. Börja med att läsa igenom hela beskrivningen för att få en uppfattning om hur det färdiga kretskortet kommer se ut smat vilka de olika stegen är.

Denna ljuddetektor består av fyra olika delar. Först har vi kopplingen med mikrofonen, kondensatorn och de två 33k ohms motstånden som genererar en ljudsignal. Denna kopplas in i en förstärkare baserad på operationsförstärkaren OPA337, de två motstånden(1 k ohm och 1 M ohm vars förhållande avgör förstärkningen, 1000 ggr i detta fall) samt kondensatorn, Den förstärkta signalen kopplas till själva nivådelen i bygget som består av dioden, elektrolytkondensatorn och vridpotentiometern. Dessa komponenter ställer in den nivå på vilken de sista komponenterna i kretsen skall trigga på.

Kretsschemat för koppliingen ser ut så här:

Det behövs en bit kretskort som är 3 cm bred(12:e hålraden), markera med en penna.

Med en tång klipp ett jack i hålraden, ett jack underkanten och överkanten av biten och sedan skall det gå att bryta försiktigt lös ett mindre kretskort.

Biten bör se ut ungefär så här.

Ta fram de delar ni behöver:

Motstånd - 2 st 33k Ohm, 1 st 1k Ohm, 1 st 1M Ohm, 1 st 150 Ohm, 1 st 470 Ohm.
Kondensator - 2 st 100nF, 1st 1 uF
Trimpot - 1 st 1M Ohm
Diod - 1 st 1N4148
Lysdiod - 1 st Röd
Mikrofon - 1 st
IC-sockel - 1 st 8 pinnars, 1 st 14 pinnars
Batterikontakt - 1 st
Batterihållare - 1 st
Batterier - 4 st (har inte till alla så samsas om de som finns)

Sett från komponentsidan kommer den översta raden att ha matningsspäningen(plus) och den undre raden jord(minus). Om man vänder på kortet som i bilderna nedan för att komma åt lödsidan kommer alltså jord uppåt istället och plus nedåt. Dessa kommer att nyttjas som referenser.

Börja med mikrofone.

Ovanstående bild visar mikrofonen från undersidan. Out skall vara åt vänster, plus uppåt och jord nedåt om man ser kretskortet ovanifrån som i bilden oven.

Vänd på kortet, vik trådarna för plus och minus ut mot långsidorna, alltså en pekar uppåt och en nedåt. Vik Out sladden åt samma håll som jord, uppåt om kortet ligger som i bilden.

Montera den ena 100nF kondensatorn nedanför mikrofonen.

Vik kondensatorbenet som är närmast mikrofonens utgång mot den och klipp av precis där de möts. Vik det andra benet åt höger som syns i bilden.

Montera de två 33k Ohms motstånden som i bilden ovan.

Böj motståndsbenet som är nederst i bilden(plus sidan) i en vinkel så att tråden följer den nedersta raden av lödpunkter åt vänster. Vik de två benen i mitten över kondensator benet och så att de korsar varandra. Klipp av dessa mitt över kondensatorbenet.

Vik det översta motståndsbenet i två vinklar så att den går till jorden på mikrofonen.

Montera 8 pinnars IC-sockeln som på bilden. Notera det lilla jacket som är uppåt.

Montera 1k Ohms motståndet.

Nu är det dags att göra första lödningen. Eftersom mikrofonen är mycket högre än IC-sockeln kommer denna att trilla ur när kretskortet vänds. Se därför till att lägga kretskortet på något högt föremål och låt det vila på IC-sockeln. Tex är rullen med lod bra för detta.

Löda de tre punkter på sockeln som bilden visar ovan. Den kommer nu sitta fast och stödet behöv inte längre. Löda benet för mikrofonensutgång. Sedan plus sladden och sist de tre närmaste hålen vid minussidan av mikrofonen.

Vik även benen till 1k motståndet som på bilden.

Montera den andra 100nF kondensatorn nedanför 1k ohms motståndet.

Vik kondensatorns ben vid jordsidan mot mikrofonen så att det får kontakt med benet från 33k ohms motståndet. Löda. Löda även

Montera 1M ohms motståndet precis ovenför IC-sockeln.

Bocka och löda benen. Sidan närmast mikrofonen skall ha kontakt med 1k ohms motståndet. Den andra ändan till IC-socklen.

Montera dioden, se bilden nedan hur den skall sitta. Notera den svarta ringen, den indikerar minus(jord) sida på dioden. Dioden kan vara lite svår att få ligga an mot kretskortet men låt den vila på en tång tex så trycks den mot kortet, löda fast den i ändan närmast IC-sockeln, vänta med den andra.

Montera 1 uF kondensatorn. Notera placeringen av minus sidan av kondensatorn.

Vik diodens och kondensatorns ben som bilden visar. Det andra kondensatorbenet klipps av någon millimeter ovenför kretskortet, löda ihop med diodbenet samt löda fyra punkter på det andra benet.

Placera vridpotentionmetern som bilden visar.

Klipp av diodbenet vid benet för potentiometern. Löda ihop.

Fortsättning på instruktionen.

©2003 id|c