MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Instruktion för tillägg till personliga portfolion
 
Alla studenter som läser kursen Ubiquiotous Computing skall ha en egen portfolio där både det gemensamma projektet och den egna uppsatsen redovisas. Alltså båda uppsatserna i kursen kommer bli en del av portfolion. De studenter som läser MDI programmet har sedan tidigare redan en portfolio. För de som läser Ubiquiotus Computing kursen som en fristående kurs måste däremot skapa en sådan. Se följande sida(länk kommer) för vad den skall innehålla och vad som gäller hur sidorna skall skapas.

Alla studenter har eller kommer få konto på maskinen outrun.idc.chalmers.se. Kontakta kursansvariga om du inte har ett konto. Under public_html katalogen i hemkatalogen skall portfolion sparas och hållas uppdaterad. Från denna plats kommer kursansvariga att samla in både personlig och gemensam projektuppsats som sedan kommer flyttas över till Datavetenskaps webserver. För att detta skall gå smidigt krävs att ett antal enkla regler följs.

  • Alla länkar måste vara relativa(Gäller enbart lokala länkar)
  • Inför varje inlämningstillfälle skall en zip-fil skapas med de nya samt förändrade sidorna. Katalogstrukturen måste bibehållas för att de enkelts skall gå att spara ner filerna på Datavetenskaps server. Döp denna fil till samma som ditt användarkonto och lägg upp direkt i public_htlm katalogen. Meddela kursansvariga att filen finns tillgänglig genom att skicka en länk till zip-filen till dem.

©2003 id|c