MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Betygskriterier:

Betygen är U, 3, 4, 5 / U, G och VG

För att bli godkänd på kursen krävs:
(i) aktiv närvaro vid föreläsningar och övningar.
(ii) godkänt betyg på muntliga projektredovisningar.
(iii) godkänt betyg på projekt uppsats.
(iv) godkänt betyg på personlig uppsats.

Betyg bedöms till en tredjedel hur väl projektet genomförts, en tredjedel baserat på handledares och föreläsares personliga uppfattning av den enskilde studentens utförda arbete och till sist en tredjedel baserat på den enskilda uppsatsen.

Arbetet bedöms utifrån följande kriterier:
- Idé och konceptutveckling
- Undersökande arbete, val av arbetssätt, designmetodik och utvärdering
- Gestaltning av koncept, prototyper
- Materialanvändning, tekniskt genomförande
- Presentation av projekt i både muntlig och skriftlig form

För projketets genomförande gäller följande:

G/3: Projektet skall ha uppnåt godkännt resultat inom alla ovanstående kriterier.

4: Projektet skall ha uppnåt exemplariska resultat inom några av ovanstående kriterier.

VG: Projektet skall ha uppnåt exemplariska resultat inom större delan av ovanstående kriterier.

5: Projektet skall ha uppnåt exemplariska resultat inom alla av ovanstående kriterier. Projektet skall dessutom ha redovisat sitt arbete förrutom genom projektredovisningen även genom en vetenskaplig artikel. Inget krav på publikation dock.

För utfört arbete på enskild nivå gäller följande:

G/3: Studenten skall aktivt deltagit i flera av momenten i projektarbetet enligt ovanstående kriterier.

4: Studenten skall aktivt deltagit i alla av momenten i projektarbetet enligt ovanstående kriterier.

VG: Studenten skall förrutom aktivt deltagit också drivit och påverkat projektets framgång inom flera av momenten i projektarbetet enligt ovanstående kriterier.

5: Studenten skall förrutom aktivt deltagit också drivit och påverkat projektets framgång inom alla av momenten i projektarbetet enligt ovanstående kriterier.

För enskilda uppsatsen gäller följande:

G/3: Att studenten har gjort en personlig reflektion på det utförda projektet. Uppsatsen skall beröra någon del av projektet och uppmuntras att ämnet behandlas ur synvinkel från tidigare studier. Delar ur den obligatoriska kurslitteraturen skall refereras i uppsatsen för godkänt betyg.

4: Studenten skall klart visa på ett visst djup i förståelsen av interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial.

VG: Studenten skall klart visa på ett djup i förståelsen av interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial.

5: Studenten skall klart visa på ett tydligt djup i förståelsen av interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial.

©2003 id|c