MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Artikelseminarier

Syftet med dessa seminarier är att få en breddad kunskap om vad Ubiquitous Computing innebär samt att ge möjlighet för diskussion kring grundläggande tankar och begrepp. Var och en skall skriva upp sig på en artikel inför varje tillfälle, det kommer att bli minst två personer som ska läsa varje artikel och gemensamt kortfattat presentera den på artikelseminariumet. Denna presentation ska inte enbart återge vad som sägs i artikeln utan även sätta innehållet i relation till övergripande ideer inom området ubiquitous computing. Ni bör relatera till idéer från delar av den obligatoriska litteraturen för kursen. Givetvis måste ni inte relatera till alla artiklar från kurslitteratursidan - välj ut ett par som är relevant för just den artikel ni läser. Det är givetvis även en god idé att lägga lite tid på att söka runt på nätet efter ytterligare information på samma tema eller som på något annat bra sätt kan komplettera er presentation.

Varje grupp förväntas hålla en presentation i ca 10 minuter. Efter detta finns det tid för diskussion i ca 10 minuter. Varje grupp ska tänka ut några lämpliga frågeställningar för diskussion i förväg, som är relaterade till den artikel de presenterar.

Artikelseminarium 1

  1. Van Laerhoven, K., Schmidt, A., Gellersen, H.-W, "Pin & Play: Networking Objects through Pins", Proceedings of Ubicomp 2002, Göteborg, Sweden, Springer Verlag, September 2002. [PDF]
  2. Want, R., Pering, T., Danneels, G.,  Kumar, M., Sundar, M., Light, J., "The Personal Server: Changing the Way We Think about Ubiquitous Computing", Proceedings of Ubicomp 2002, Göteborg, Sweden, Springer Verlag, September 2002. [PDF]
  3. Beigl, M., Gellersen. H-W-,and Schmidt, A. "Mediacups: Experience with Design and Use of Computer-Augmented Everyday Artefacts". Computer Networks, Special Issue on Pervasive Computing, Elsevier. Vol. 35, No. 4, March 2001, Elsevier, p. 401-409. [PDF]
  4. Schneider, J., Kortuem, G., "How to Host a Pervasive Game", 2001 Ubiquitous Computing Conference, Workshop on Designing Ubiquitous Computing Games, Sept. 30 - Oct. 2, 2001, Atlanta, Georgia. [PDF]
  5. Park, S. H., Won, S. H., Lee, J. B., Kim, S. W., "Smart home – digitally engineered domestic life", Personal and Ubiquitous Computing, Volume 7, No 3-4, pp. 189 - 196, Springer-Verlag London, July 2003 [PDF]

Mån 24/11 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Mirsada Kasum
Moa Haglund
2 Fredrik Johansson
Nils Järgenstedt
3 Anders Lundell
Behzad Charoose
4 Anna Aspholmer
Cecilia Gustafsson
5 Klara Mälarberg
Pia Hammargren & Tobias Gillberg

Tis 25/11 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Camilla Orrenäs
Jessica Göransson
2 Tomas Andersson & Stefan Strömqvist
Kalle Tornéus
3 Fredrik Kronhamn
Stefan Thurnherr
4 Johan Bergsten
Jenny
5 Theresa Harmanen
Sofie Persson

Ons 26/11 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Marie Lönnqvist
Evelina Johansson
2 David Breneman
Linus Kjellqvist
3 Paula Phillips
Jonas Eklund & Anneli Olsen
4 Mia Malmberg
Annica Löfving
5 Yvonne Stenberg
Hanna Friberg

Fre 28/11 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Kalle Ulvstig
Lina Pettersson
2 Yael Katzenellenbogen
Helena
3 Anna
Jenny
4 Sofia Torberntsson
Helena Callert
5 Martin Dalqvist
Mattias Ludvigsson

Artikelseminarium 2
  1. Arnstein, L., Hung, C., Franza, R., Qing, H., Boriello, G., Consolvo, S. and Su, J. Labscape: A Smart Environment for the Cell Biology Laboratory. IEEE Pervasive Computing Magazine, vol. 1, no. 3, July-September 2002, IEEE Computer Society, NY, NY, pp. 13-21. [PDF]
  2. Björk, S., Falk, J., Hansson, R., and Ljungstrand, P. Pirates! - Using the Physical World as a Game Board. Proceedings of Interact 2001, IFIP TC.13 Conference on Human-Computer Interaction, July 9-13, Tokyo, Japan. [PDF]
  3. Gaye, L., Mazé, R. & Holmquist, L.E. (2003). Sonic City: The Urban Environment as a Musical Interface. Proceeding of New Interfaces for Musical Expression (NIME) '03. [PDF]
  4. Intille, S. Change Blind Information Display for Ubiquitous Computing Environments. Proceedings of UbiComp 2002, Göteborg, Sweden. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2498, Springer, Berlin. pp. 91-106. [PDF]
  5. Schmidt, A. Implicit Human Computer Interaction Through Context. Personal Technologies, Volume 4(2&3), June 2000. pp191-199.[PDF]

Mån 1/12 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Yael Katzenellenbogen
Helena Dahl
2 Linus Kjellqvist

3 Pia Hammargren
Klara Mälarberg
4 Jonas Eklund
Anneli Olsen
5 Tomas Andersson
Kalle Tornéus & Stefan Strömqvist

Tis 2/12 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Paula Phillips

2 Marie Lönnqvist Evelina Johansson & Nils Järgenstedt
3 Yvonne Stenberg
Annica Löfving
4 Cecilia Gustafsson
Anna Aspholmer
5 Tobias Gillberg
Behzad Charoose & Anders Lundell

Ons 3/12 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Johan Bergsten
Jenny Christensson
2 Mia Malmberg
Hanna Friberg
3 Kalle Ulvstig
Lina Pettersson
4 Fredrik Kronhamn
Stefan Thurnherr
5 Jessica Göransson
Camilla Orrenäs

Fre 5/12 08.00-10.00

Artikel Namn Namn
1 Mattias Ludvigsson
Martin Dalqvist
2 Jenny Dafgård
Anna Olvenmyr
3 Mirsada Kasum
Fredrik Johansson & Moa Haglund
4 Sofia Torberntsson
Theresa Harmanen
5 Sofie Persson
Helena Callert


©2003 id|c